Nyheter

Klimatojämlikheten förväntas öka

Översvämning på Java, Indonesien.

Klimatojämlikhet ökar. Människor som lever i fattigdom fortsätter att drabbas värst av klimatförändringarna, trots att de orsakar minst av världens koldioxidutsläpp. Det visar en ny rapport från den internationella biståndsorganisationen Oxfam.

Rapporten fastslår att koldioxidutsläppen från den rikaste 1 procenten av jordens befolkning väntas bli 30 gånger högre år 2030 än nivån som krävs för att nå klimatmålet om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader.

Enligt Oxfam kommer inte Parisavtalets mål om att ökningen av den globala medeltemperaturen år 2030 inte ska överstiga 1,5 grader nås om inte de människor med mest resurser tar sitt ansvar.

– En liten andel av världens befolkning står för en oproportionerligt stor andel av våra samlade globala koldioxidutsläpp. Vi måste hantera ojämlikhetskrisen och klimatkrisen med ett samlat grepp. Endast genom politiska åtgärder som också hanterar den ojämlika fördelningen av resurser och utsläpp kan vi nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, säger Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige i samband med rapportsläppet.

Om klimatmålet ska nås krävs det att varje enskild person släpper ut max 2,3 ton koldioxid per år 2030, vilket motsvarar ungefär hälften av medelutsläppet per person idag. En person som  tillhör den rikaste 1 procenten skulle behöva minska sina utsläpp med ungefär 97 procent jämfört med dagens utsläpp för att nå den nivå som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

– Det är en oacceptabel skevhet i hur den del av befolkningen som står för högst utsläpp dels fortsätter öka sina utsläpp samtidigt som de står längst ifrån konsekvenserna av klimathotet. Istället är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa som vi måste hantera på flera nivåer, både genom åtgärder som begränsar den rikaste befolkningens utsläpp och genom att ge särskilt stöd till klimatanpassning till länder med utbredd fattigdom, säger Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige.

I rapporten görs en analys av hur de nationella klimatåtaganden som länderna har tagit fram påverkar utsläppen per capita för olika globala inkomstgrupper.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV