Evenemang

Migration och etnicitet: Perspektiv på mångfald i Sverige

ONSDAG 17 NOVEMBER, UPPSALA + ONLINE

BOKSLÄPP: Denna tredje omarbetade upplaga ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migrationsfrågor i Sverige. Medverkande författare har uppdaterat sina bidrag. Åtta nya kapitel av stor aktualitet har tagits med, bland annat ett om antimuslimsk rasism (islamofobi) och dess konsekvenser. Boken består av tre delar.
Del I tar upp teori om etniska relationer i förhållande till social stratifiering, integration och maktrelationer. Del II belyser villkoren för de fem nationella minoriteterna i Sverige. I del III beskrivs svensk invandrings- och flyktingpolitik, och ensamkommande ungdomars situation. Här behandlas även diskriminering på arbetsmarknaden, bostadssegregation, kriminalitet, migration och hälsa, heder, jämställdhet och maskulinitet samt medias konstruktion av invandrare. Migration och etnicitet riktar sig till studenter och forskare inom sociologi, socialt arbete och IMER.

Medverkande: Mehrdad Darvishpour, Charles Westin (red), Mehek Muftee, CEMFOR och Mattias Gardell, vetenskaplig ledare CEMFOR. Susanne Urban, Uppsala universitet.

Boksläpp: Migration och etnicitet: Perspektiv på mångfald i Sverige
ONSDAG 17 NOVEMBER
KLOCKAN 15:15–17:00
Campus Engelska parken
Plats: Sal 22-1017, Engelska parken Uppsala universitet.
Sänds även via Zoom.
Evenemang av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism