Nyheter

Alternativt klimatmöte samlar Afrikas krav på Cop26

Kö för nödhjälp i Mudzi, Zimbabwe 2020.

För första gången någonsin möttes en rad afrikanska länder till ett alternativt klimatmöte i samband med Cop26 i Glasgow. Flera av kraven gäller rättvis omställning.

I deras uttalande, African people’s statement on Cop 26, från den 27 oktober, ställer Africa climate justice group,  i vilken flera av den svenska solidaritetsorganisatinonen Afrikagruppernas partnerorganisationer såsom Womin, La via campesina och Justica ambiental ingår, flera krav.

Bland dessa finns: minskade utsläpp av växthusgaser, garanterad rättvis återhämtning och omställning, stopp för falska lösningar, juridiska rättigheter till naturen, låta fossilbränslen förbli under jord, förvaltning av klimatteknologi i allmänhetens intresse, erkännande och betalning av klimatskulder och lyssna på lösningar från de drabbade och de som marginaliseras.

Kravlistan, som sammanställts av organisationer och nätverk som organiserar kvinnor, småbrukare och olika lokalsamhällen, skickades även till den officiella afrikanska handelsdelegationen som deltar i Cop26.

Det är första gången civilsamhällesorganisationer från den afrikanska kontinenten håller ett folkets klimaträttvisemöte parallellt med den officiella delegationen. Målet var att skapa en gemensam förståelse för vad klimaträttvisa innebär och ställa gemensamma politiska mål för vilka hållbara lösningar man vill se.

Släpper ut minst

Afrika är redan hårt drabbat av klimatkrisen. Extremvärme, utdragen torka, bränder, cykloner, stormar, gräshoppsinvasioner är bara några av problemen det orsakat och orsakar med allt jämnare mellanrum. Några av de värst drabbade länderna, där situationen försämrats allra mest sedan år 2000, är Mozambique, Madagaskar, Zimbabwe och Kenya. Detta trots att dessa länders utsläpp är minimala jämfört med de rika ländernas utsläppsmängder.

De tio varmaste åren på den afrikanska kontinenten har alla uppmätts efter år 2005. Värmen och torkan hotar mångas livsuppehälle på en kontinent där 60 procent av befolkningen är beroende av jordbrukets årsskördar och lokalt producerad mat för att överleva.

Det afrikanska klimaträttvisenätverket lyfter att man måste ta tag i roten till problemen, vilket de menar är kolonialismen och imperialismen, som fortsätter genom kapitalism och utvinning av naturresurser.

Strävan efter tillväxt, menar de, fortsätter enligt en logik som bygger på kontroll, utnyttjande och nedbrytning både av människor och naturen.

Rätt att emigrera

Samma logik har också gjort att alla klimatmöten hittills svikit människor från den del av världen som är värst drabbad historiskt av kolonialism och råvaruutvinning. Även idag finns många stora företag inte minst inom fossila bränsleindustrin som gör allt som står i deras makt för att underminera den typ av krav som det afrikanska klimaträttvisenätverket ställer.

De lösningar i form av grön ekonomi som lyfts fram av de rika länderna är inte en hållbar väg framåt för Afrika menar Africa climate justice group.

Den sydsudanska diplomaten, Lumumba Di-Aping, sade i ett tal under en Global justice now-demonstration att han ville se moraliska och inte enbart faktabaserade åtaganden från Cop26.

– Den första resolution som man bör komma överens om i Glasgow är att de rika länderna ger medborgarna i små önationer rätt att emigrera, rapporterar The Guardian.

Mötet genomfördes på flera språk, via nätet och i Senegal.