Evenemang

Backa Barnmorskorna i Göteborg!

TISDAG 16 NOVEMBER, GÖTEBORG

NU räcker det! Förlossningsvården i Göteborg MÅSTE genast förbättras, precis som i många andra delar av vårt avlånga land. Patientsäkerheten ÄR hotad. Nu är det dags att politiker och tjänstemän i Västra Götalands Regionen tar sitt ansvar och skjuter till mer pengar till förlossningsvården!

Kraven är tydliga och sedan länge väl formulerade.
– En barnmorska per födande, alltså tillräcklig bemanning
– Möjlighet till återhämtning och en rimlig lön för barnmorskor
– Sammanhållen vårdkedja med kontinuitet och möjlighet till val för födande.
– Barnmorskors deltagande i beslutsfattande kring graviditet, förlossning, och eftervård.

Denna kväll demonstrerar vi för alla födandes rätt till en trygg förlossning och alla barnmorskors rätt till ett rimligt och hållbart arbetsliv.

Hur högt ska barnmorskorna behöva skrika för att beslutsfattare ska lyssna? Det räcker nu!

#backabarnmorskorna

Arrangeras av:
– Svenska Barnmorskeförbundets Lokalförening Göteborgs Barnmorskesällskap
– Vårdförbundet Göteborg
– #bmstudentuppror
– Birth Rights Sweden
– Sveriges Kvinnolobby

Fotograf: Elisabeth Ubbe 

Backa barnmorskorna i Göteborg- Arbetsgrupp

Samarbete med
Tillsammanskapet
Jordens vänner
Copyshop

OBS! det är 16 NOVEMBER kl 17-18 som gäller.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV