Krönika

Dags för nästa historiska steg i politiken  

Annika Strandhäll.

”Efter fler än 40 manliga statsministrar är det hög tid för den mest kompetenta kandidaten att ta sin rättmätiga plats – platsen som Sveriges första kvinnliga statsminister”, skriver Annika Strandhäll (S).

Precis hemkommen från Socialdemokraternas partikongress är jag uppfylld av en enorm känsla av folkrörelse, solidaritet, enighet och inte minst av kvinnokraft. De framgångar vi S-kvinnor sett i våra frågor har varit en manifestation i just kvinnokraft.

Det har blivit tydligt hur långt vi kommit i vårt parti – inom socialdemokratin är jämställdhetsfrågorna inte lägre något som bara vi kvinnor driver. Det är frågor som i många fall är en självklarhet, som hela partiet står bakom och driver tillsammans.

Samtidigt behövs S-kvinnor fortfarande. Vi lever alltjämt i ett patriarkalt samhälle. S-kvinnor är ett viktigt nätverk för kvinnliga politiker och en blåslampa i de politiska besluten. Det var tydligt på årets kongress där vi fick gehör för flera av våra krav, till exempel att en tidsplan ska tas fram för när föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad, att tandvården på sikt ska ingå i samma försäkringssystem som övrig sjukvård och skarpare krav för att motverka män våld mot kvinnor.

På årets kongress lades också grunden för nästa historiska framsteg – att krossa det yttersta glastaket för kvinnor i politiken.

På årets kongress lades också grunden för nästa historiska framsteg – att krossa det yttersta glastaket för kvinnor i politiken. När Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande var det med ett unikt starkt stöd i hela arbetarrörelsen. Nu, med mindre än ett år kvar till valet, är det riksdagens uppgift att ta ställning till om hon ska släppas fram som Sveriges statsminister, den första kvinna som någonsin valts till posten.

Som finansminister har Magdalena Andersson i sju år jobbat mot målet att krossa orättvisorna i samhället och förhandlat fler budgetar än någon annan finansminister. Under den svåraste ekonomiska krisen sedan krigstiden har hon räddat såväl svensk ekonomi som hundratusentals jobb. Finns det någon som kan ta Sverige framåt är det hon. Vi vet att hon har ett starkt förtroende och stöd även utanför socialdemokratin.

Centerpartiets Annie Lööf meddelade nyligen att Centerpartiet kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister genom att lägga ner sina röster i den kommande statsministeromröstningen.

Magdalena Andersson är den bäst lämpade och mest kompetenta kandidaten att bli Sveriges nästa statsminister.

Att Sverige, som sista land i Norden, äntligen får sin första kvinnliga statsminister hänger därför nu bara på Vänsterpartiet. Så sent som i somras slöt både Centerpartiet och Vänsterpartiet upp bakom Stefan Löfven när han valdes till statsminister, men Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har ännu inte gett besked om hon tänker släppa fram hans efterträdare.

I det politiska läge vi befunnit oss i de senaste mandatperioderna är förhandlingar och kompromisser en naturlig del av att ta Sverige framåt. Vi hoppas att riksdagsledamöterna i den andan nu väljer att ta det här historiska steget.

Magdalena Andersson är den bäst lämpade och mest kompetenta kandidaten att bli Sveriges nästa statsminister. Hon har aldrig tvekat att säga som det är och göra det som krävs. Efter fler än 40 manliga statsministrar är det hög tid för den mest kompetenta kandidaten att ta sin rättmätiga plats – platsen som Sveriges första kvinnliga statsminister.

Tillsammans gör vi det som krävs – vi krossar glastaket!

Annika Strandhäll är ordförande för S-kvinnor samt inrikespolitisk krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV