Nyheter

Höjda skadestånd vid grov fridskränkning av barn

På söndagen  hittades två barn med livshotande skador utanför ett bostadshus i Hässelby.

Ersättningsnivåerna när barn utsätts för grov fridskränkning höjs. Beslutet är enligt Brottsoffermyndigheten en följd av praxis som utvecklats med höjda skadestånd både vad gäller grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning av nuvarande eller tidigare partner.

De högre ersättningsnivåerna har tillämpats av nämnden för brottsskadeersättning i fyra fall där fyra barn utsatts för grov fridskränkning av sina pappor. Det handlar om brott som begåtts under två-tre års tid och med tortyrliknande inslag i två av fallen. Alla fyra brotten ses som särskilt allvarliga fall av grov fridskränkning. Barnen ersätts nu med 100 000 respektive 150 000 kronor utifrån omständigheterna i de specifika fallen.

– Våldet har varit systematiskt och begåtts mot skyddslösa barn. De kränkningar som barnen tvingats utstå är mycket allvarliga, säger Gunnar Björklund, jurist vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet i ett pressmeddelande.

Brottsoffermyndigheten framhåller att barn som utsätts för brott av en vuxen närstående har små eller inga möjligheter alls att värja sig från angreppen. 
Förutom vidden av utsattheten, beaktas samma omständigheter som vid fridskränkningsbrott mot partner när ersättningens storlek fastställs.

– Barn som utsätts för våld i hemmet berövas den trygghet som de har rätt till. Våldet kan också få betydande konsekvenser som i värsta fall påverkar barnet hela livet. De nya ersättningsnivåerna speglar brottens allvar och barnens utsatthet på ett tydligare sätt, och vår förhoppning är också att de ska bidra till ökad upprättelse för de utsatta barnen, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten.