Evenemang

Om rösträttsjubileet 2018-2021

TISDAG 7 DECEMBER, STOCKHOLM+ONLINE

Ett sekel har gått sedan den allmänna och lika rösträtten infördes i Sverige. Vi avslutar jubileet med ett samtal om vad som händer när firande och forskning möts under demokratijubileet.
Panelsamtalet hålls både på plats på Kungliga biblioteket och digitalt. Se livestreaming i Facebook-evenemanget och på KB.

Hundraårsminnet har engagerat forskare som vill förstå hur demokratin vuxit fram. Men även riksdagen, regeringskansliet och ett stort antal intresseorganisationer har uppmärksammat jubileet.
Vad händer när firande och forskning möts på detta sätt? Vilken bild av rösträtten och rösträttskampen är det som har getts av kampanjer och forskare? Vad har konsekvenserna blivit av att demokratins genombrott har knutits till en bestämd punkt i historien (1918–1921)? Hur har detta påverkat firandet och förståelsen av demokratin och demokratiseringsprocessen? Vilka frågor har lämnats obesvarade? Hur kommer det sig till exempel att inte kvinnlig och manlig rösträtt infördes samtidigt, och att rösträttsbegränsningar kvarstod även efter 1921?

Dessa frågor diskuteras av Jenny Björkman, docent i historia och samverkansdirektör vid Riksbankens jubileumsfond samt ledamot i Demokrati100:s redaktionsråd (moderator), Ulla Manns, docent i idéhistoria och professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola samt ledamot i Demokrati100:s redaktionsråd och Bengt Sandin, docent i historia och professor emeritus i Tema barn vid Linköpings universitet.

Forskning och fest. Om rösträttsjubileet 2018-2021
TISDAG 7 DECEMBER
KLOCKAN 13:00–15:00
Facebook Live
Evenemang av Kungliga biblioteket och Demokrati100