Evenemang

Ledarskap för fred och försoning i antropocen

TORSDAG 2 DECEMBER, ONLINE

Fredsforskare Mathilda Lindgren bjuder in oss till några av freds- och konfliktforskningens fronter för att börja upptäcka vår inneboende potential till fredlig förändring med hjälp av våra känslor, attityder och normer.
*Antropocen är en föreslagen geologisk epok. Den har ingen vedertagen gräns men kan räknas från industriella revolutionen på sent 1700-tal till nutid. Den kan definieras som den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem.
I antropocéens omvälvande tider, där flera forskare menar att människans inverkan på planeten jorden utgör en geologisk kraft, förstärks både gamla utmaningar som väpnade konflikter och nya påfrestningar som extrema väderförändringar, vilket skapar nya förutsättningar för samhällsförändring.
Här kan ledarskap för fred och försoning mer än någonsin bidra till att katalysera samhällsutveckling på jorden för mer långsiktigt ansvarsfull samlevnad i fred tillsammans–människor och natur. Men vad visar freds- och konfliktforskningen om vägarna till fred och försoning? Hur hänger ledarskap ihop med fred? Och vilka är vår tids stora utmaningar och möjligheter där konflikt, splittring och ohälsa kan utvecklas till fred, förening och hälsa?
Föreläsningen introducerar forskning och praktiska exempel på hur ledarskap via känslor, attityder och normer, kan bana väg för fredlig samhällsförändring.

Föreläsare
: Mathilda Lindgren är dokumentärfilmare och doktor i fred- och konfliktkunskap (2016) med särskilt intresse för fredsskapande, ledarskap och samhällsutveckling. Hon har forskat på bl a internationell medling vid Freds- och konfliktvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och fördjupat sig i sambandet mellan ledarskap och utveckling vid Human Dignity A Center For Leadership. Idag kombinerar hon filmskapande med forskning och mobilisering för fred och omställning. 

Ledarskap för fred och försoning i antropocen
TORSDAG 2 DECEMBER
KLOCKAN 18:00–19:30
Onlineevenemang
1 h 30 min
Evenemang av Folkuniversitetet Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV