Nyheter

Svenska kyrkans ursäkt förväntas följas av handling

Kyrkomötets högtidsgudstjänst Uppsala domkyrka 24 november 2021.

På onsdagen framfördes den utlovade ursäkten från Svenska kyrkan till det samiska folket. I Sápmi råder nu både positiva tongångar och klentro bland dem som tror på allvaret i ursäkten först när den följs av praktiska handlingar.

Under kyrkomötets avslutande högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 24 november framförde ärkebiskop Antje Jackelén en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket för historiska övergrepp.

– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud, sade ärkebiskop Antje Jackelén.

Hon fortsatte:

– Detta är ett viktigt steg framåt efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt.

Samerna visar försiktig optimism inför ursäkten.

– Det viktiga är att det kommer ut något positivt i praktiken för samerna av hela försoningsprocessen, för att den ska vara något värd, säger Åsa Lindstrand, chefredaktör för Samefolket.

Hon tillägger:

– En sådan sak skulle kunna vara att skydda kyrkans skogar i renbetesområde från avverkning.

Fortsatta åtaganden

I juni 2021 beslutade kyrkostyrelsen att en officiell ursäkt skulle framföras till det samiska folket. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med åtta åtaganden, samt målskrivningar för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande tio åren.

Det handlar bland annat om synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan och att stärka och revitalisera de samiska språken inom den Svenska kyrkans verksamhet.

Lilian Mikaelsson
Lilian Mikaelsson. FOTO: Privat

Lilian Mikaelsson, skogssame och renägare, menar att det inte är en självklarhet att den Svenska kyrkan nu vill berika sin verksamhet med samiska inslag.

– Samerna har ju en gång blivit fråntagna sin egna naturbaserade andlighet, som låg till grund för livet. Samernas religiösa symboler, såsom trumman ansågs vara djävulens symboler och förbjöds. Jag kan tycka att det är lite respektlöst av Svenska kyrkan att berika egna ritualer med samiska symboler som vi förbjöds använda.

Markfrågan olöst

En annan mycket het fråga är markfrågan. Kyrkan äger mark i Sápmi som ursprungligen var samisk mark. Mikaelsson vill se att ägandet av marken återförs till samerna.

– Lyckas kyrkan genomföra hela den här processen som inkluderar de två Vita böckerna så är det bra. Men vi kan inte säga hurra innan markerna är åter i samisk ägo, säger Mikaelsson.

Även skogssamerna bör få upprättelse, enligt Mikaelsson.

– I de två vitböckerna nämns de endast ett fåtal gånger. Genom historien har renskötande nomadiserande samer setts som ” de äkta samerna” och det fick negativa konsekvenser för skogssamerna. Svenska kyrkan bör även ta sitt ansvar för det faktum att skogssamerna under historien behandlats som en degenererad ras och negligerats.

Läs även:

2021-06-11 | Svenska kyrkan måste återgälda samerna för vad den stulit

2016-10-25 | Tyst om markfrågan i Svenska kyrkans ”Vitbok”