Debatt

Tryggt boende nyckeln till ett liv fritt från våld

Lisa Palm.

Bostadsfrågan är central i arbetet för att garantera våldsutsatta skydd, men i Stockholms förtursystem är det få som beviljas boende. Feministiskt initiativs förslag att slopa kraven som står i vägen röstades ner i veckan. Nu går partiet till val på en bostadsgaranti, skriver Lisa Palm (Fi) .

I dag är det FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Tyvärr är vi långt ifrån målet. Under 2000-talet har över 300 män mördat en kvinna han har haft en relation med. Över hundra barn har förlorat sin mamma.

I våras mördades fem kvinnor av en närstående man inom loppet av tre veckor. Plötsligt hände något i politiken. Partierna kraftmätte, tävlade i hårdast tag och allvarsamma miner. Sedan blev det tyst igen.

Och fler kvinnor har fallit offer för mäns våld. Tjej- och kvinnojoursrörelsen fortsätter att skrika sig hesa. Initiativ som #kvinnostrejk har startats upp och #metoo-uppropen fortsätter. 

Bostadsfrågan är central i arbetet för att garantera våldsutsatta skydd. Utan en trygg bostad hamnar valet på att antingen gå tillbaka till en man som hotat och slagit henne, eller att hamna på gatan och i hemlöshet, ofta med sina barn i famnen. 

I Stockholm finns det ett förturssystem som ska hjälpa våldsutsatta kvinnor att få bostad. Men i praktiken är det en väldigt liten andel som beviljas boende – hela 77 procent av alla sökande får avslag.

Efter påtryckningar från Feministiskt initiativ har det grönblå styret gjort småjusteringar i systemet, men fortfarande är det få som får hjälp. De senaste redovisade siffrorna visade att det hittills är 17 personer som fått förtur under 2021.

De strukturella förändringarna saknas. Förändringar som på riktigt kan göra skillnad. Det handlar om att göra om förtursreglerna i grunden och ta bort reglerna som automatiskt ger avslag.

Den ena regeln innebär att den sökande måste varit folkbokförd två år i Stockholms stad. I praktiken betyder det att den som flytt från en våldsam relation och tillfälligt bott i exempelvis Huddinge under en kort period nekas boende. Det andra är ett krav på skuldfrihet – vilket är att totalt ignorera det utbredda ekonomiska våld som många kvinnor utsätts för. 

Vi vet att ett tryggt boende är nyckeln till att kunna bygga ett nytt liv, fritt från våld. Men i Stockholm, Sveriges rikaste stad, sa man förra veckan nej till att underlätta livet för våldsutsatta. Feministiskt initiativ föreslog att de två kraven i förtursreglerna skulle strykas, och vi blev nedröstade.

Av alla partier i kommunfullmäktige var det bara vi som röstade ja. Det är tydligt vilket parti som alltid kommer stå på våldsutsatta kvinnors och barns sida, och outtröttligt arbetar för att göra deras liv enklare. 

Därför går vi nu till val på att stryka kraven och införa att en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Stockholm. Vi vill dessutom:

• Förstärka det våldsförebyggande arbetet i skolan, från förskola till gymnasiet.

• Inrätta en ny stödinsats för att ge kvinnor och barn trygga och långvariga kontakter i hjälpprocessen, ”relationsvåldslotsar”, som kopplas samman med stadens relationsvåldsteam.

• Tillsätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor.

• Förstärka arbetet mot killars våld mot tjejer, våld i ungas partnerrelationer, genom kompetenshöjande insatser och med tydligt ansvar för målgruppen.

• Se till att stadens tjej- och kvinnojourer får långsiktigt och utökat ekonomiskt stöd.

• Tillsätta ett kvinnofridsråd bestående av experter från jourrörelsen och akademin som ska bistå i stadens arbete mot våldet.

En röst på Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval 2022 är en röst för att alltid sätta våldsutsatta kvinnor och barn främst, och för att bekämpa mäns våld i grunden. 

Lisa Palm är fullmäktigeledamot och gruppledare för Feministiskt initiativ  i Stockholms stadshus.