Nyheter

Var tredje dag mördas en kvinna i Italien – nu satsar regeringen

Elisa Ercoli, ordförande på Differenza donna – en paraplyorganisation för antivåldscentra och kvinnojourer i Italien.

Inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november annonserar den italienska regeringen sin avsikt att på allvar bekämpa våld mot kvinnor genom att höja anslagen.
– Det tillförs resurser, men det är långt ifrån tillräckligt, säger Elisa Ercoli.

Premiärminister Mario Draghi lovar att avsätta resurser för insatser som att stötta de kvinnor som önskar lämna en våldsam relation, och då behöver bostad och ekonomi för att inte hamna på gatan.

– Att skydda kvinnor från våld är en absolut prioritet för regeringen, som har för avsikt att ta itu med det problem som hat och könsbaserat våld i alla dess aspekter utgör, från förebyggande åtgärder till stöd till offer, sade Draghi och tillade:

– Det handlar om kvinnors rättigheter, men även hela samhället.

Långt ifrån tillräckligt

Elisa Ercoli är ordförande för kvinnorättsorganisationen Differenza donna i Rom som driver landets nationella hjälplinje 1522 för kvinnor som är utsatta för våld. Hon bekräftar att regeringen tillför mer pengar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Det tillförs resurser, men det är långt ifrån tillräckligt. Det vi behöver är en långsiktig politik i linje med Istanbulkonventionen till skydd för kvinnors rättigheter, säger Ercoli.

– Det råder stor brist på skyddade boenden för kvinnor i landet. Italien har en täckning som motsvarar 1 procent av vad EU har satt som standard. Det saknas dessutom helt finansiering för andra typer av boenden för kvinnor som lämnar våldsamma relationer. Det finns heller inte resurser att skydda kvinnor som lever under hot, för att de ska kunna gå till arbetet och lämna sina barn på förskola och skolan.

Brist på kompetens

Enligt Ercoli behövs det dessutom ett större samhällsengagemang för att komma tillrätta med rådande stereotyper och den starkt rotade patriarkala kultur som råder.

Detta bekräftas av Fabio Roia, vice ordförande för domstolen i Milano och medlem av Observatoriet av våld mot kvinnor.

–  Vi ser en ökning av unga förövare bland män mellan 18 och 35 år. De är den patriarkala kulturens barn. Vi måste föra in ämnet i klassrummen, säger han till dagstidningen Repubblica.

Elisa Ercoli vill också se utbildningsinsatser för de professioner som möter våldsutsatta kvinnor i samhället.

– Det behövs mer kompetens bland personal som möter dessa kvinnor för att de inte ska fortsätta bli missförstådda och skuldbelagda när de söker hjälp och gör försök att bryta sig loss från det våld som i värsta fall leder till döden. Vi kommer fortsätta kämpa för mer omfattande åtgärder. Målet är att kvinnor ska kunna vara fria och delta fullt ut i vårt samhälle, och vi är långt ifrån där, säger hon.

Ett erkännande

Även Linda Laura Sabbadini, chef på Italiens motsvarighet till Statistiska centralbyrån ISTAT och jämställdhetsexpert, välkomnar regeringens satsning. Hon flaggar för att det är bråttom att agera, för kvinnornas, men också för de många barnen som drabbas, skull.

– Feminicidio, eller det könsbaserade våldet, erkänns äntligen som våld mot kvinnor för att de är just kvinnor. Det slår mot unga, vuxna och äldre kvinnor över hela landet, säger hon.

Statistik som tagits fram inom feminicidkommissionen på ISTAT visar att förövaren i 57 procent av fallen är en partner och i 13 procent en före detta partner. Söner som mördar sina mödrar uppgår till 9 procent och fäder som mördar sina döttrar 6 procent. I 30 procent av fallen tar förövaren sitt liv. I 84 procent av fallen kommer förövare och offer från samma land.

I Italien mördas runt hundra kvinnor per år. Och nästan lika många barn förlorar sin mamma. En del blir helt föräldralösa. Det är barn som inte sällan sett mamma mördas eller hittat kroppen. I de flesta fall har barnen innan mordet tvingats umgås med en pappa de är rädda för.

– Kvinnorna är i princip rättslösa i Italien när det handlar om att skydda sina barn från en våldsam pappa, säger Sabbadini.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV