Evenemang

Om barns sexualitet och integritet för förskolepersonal

MÅNDAG 6 DECEMBER, ONLINE

Medvetenheten om vikten av att arbeta med barns integritet har ökat kraftigt de senaste åren, tack vare kopplingen mellan Barnkonventionen och förskolans läroplan. Barns sexualitet är inte en lika etablerad fråga, men är ändå något som pedagoger inom förskolan hanterar dagligen.
Samtidigt som de flesta inom förskolan vill finnas där och ge förutsättningar för en positiv utveckling kan frågan om barns sexuella utveckling kännas lite laddad och på vissa sätt svår att närma sig.
Samtalet utgår från boken “Värt att veta om barns sexualitet och integritet” och kommer att handla om förskolepedagogens roll, hur en inom verksamheten kan arbeta med temat samt hur du kan skapa en bra miljö på din förskola kring frågor och situationer som berör barns sexualitet och integritet.

Deltagare:
Ellinor Isfors, författare och leg psykolog
Maria Wedar, projektledare på Natur och Kultur och legitimerad förskollärare
Samtalet leds av Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning, RFSU
Fyra perspektiv på ungas och barns sexualitet är en seminarieserie av RFSU.
Den kommer att sändas under hösten och vintern 2021. Seminarieserien riktar sig till dig som arbetar med barn och unga, exempelvis i skola eller förskola, men är öppen för alla som är intresserade.

Barns sexualitet och integritet – ett seminarium för förskolepersonal
MÅNDAG 6 DECEMBER
KLOCKAN 14:00–14:45
Online via RFSU:s facebooksida.
Evenemang av RFSU