Nyheter

Färre kvinnor på gatan med feministisk politik i Barcelona

Barcelonas borgmästare Ada Colau som aktivist mot vräkningar 2013 i Barcelona Spanien.

Antalet kvinnor som sover på gatan i Barcelona har minskat drastiskt. Tack vare tre nya härbärgen för enbart kvinnor har staden under ledning av borgmästaren Ada Colau fått ner siffrorna med 35 procent.

Borgmästaren Ada Colau och hennes medarbetare i stadshuset i Barcelona har sedan starten för i juni 2015 arbetat med ett genomgående feministiskt perspektiv på alla politikområden i staden. Sedan ett och ett halvt år har de lyft fram en länge osynliggjord grupp, nämligen de hemlösa kvinnorna.

Genom att sätta den här gruppen i fokus har man tagit reda på varför dessa kvinnor inte använder sig av de härbärgen som redan finns. Och det har visat sig att våld mot kvinnor och machokultur är huvudorsaken.

Särskilda härbärgen för kvinnor

Kvinnor som lever i utsatta livssituationer och miljöer tvingas utstå både våld och övergrepp. Därför är de oftast mer fysiskt och psykiskt nedbrutna när de hamnar på gatan. Och mindre benägna att utsätta sig för samma sak på härbärgena.

Nu har staden alltså öppnat upp tre särskilda härbärgen med plats för totalt 120 av de allra mest utsatta kvinnorna på stadens gator. Det innebär särskild beredskap i form av säkerhet, integritet och hygien. Boendena erbjuder även psykosocialt stöd och hjälp med att hitta en väg in på arbetsmarknaden.

Enligt kommunalrådet Laura Pérez, med ansvar för feminism, är målet att fortsätta på den inslagna vägen. Just små ”värdiga” boenden där de boende får möjlighet att bygga förtroende och nätverk sinsemellan som behövs och fungerar bäst, sade hon på en presskonferens i somras.

På dessa härbärgen har kvinnor ett eget rum med privat toalett, men delar övriga utrymmen med de andra boende.

Hoppas inspirera

Ett könsperspektiv på hemlösheten är avgörande om man även önskar bistå kvinnor på gatan. På de ”vanliga” härbärgena i Barcelona är tre av fyra män. Kvinnorna som sökt sig dit, valde oftast att lämna hellre än att stanna kvar och utså trakasserier och våld. De nya härbärgena är det få kvinnor som lämnar när de väl kommit dit.

I Barcelona samlas information och statistik om hemlösheten in systematiskt sedan 2008. Kvinnorna har under perioden utgjort mellan 11 och 15 procent av det totala antalet hemlösa.

Barcelona hoppas kunna inspirera andra städer att följa efter deras exempel med att tillämpa ett feministiskt perspektiv på hur man bäst kan stötta dem som lever på gatan.