Evenemang

Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

TISDAG 14 DECEMBER, ONLINE

Den onödiga flyktingkrisen – Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Ingrid Eckerman är pensionerad allmänläkare. År 2016 startade hon uppropet och nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon är en av redaktörerna för den nyutkomna boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Här samtalar hon om den svenska asylprocessen med barnläkaren Henry Ascher från Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.
Att ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan insiktsfullt bedöms faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett nej” framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid.
I boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 beskrivs såväl bristerna hos migrationsverket och domstolarna som de enorma insatser som gjorts – och görs – av civilsamhället.
Länk till seminariet kommer i Rosengrenskas Nyhetsbrev, samt i arrangörens facebookevenemang. på Facebook.

Boken köps bäst från Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar .
Vill du ha boken som pdf-fil hör av dig till hit.

Den onödiga flyktingkrisen – hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället
TISDAG 14 DECEMBER
KLOCKAN 19:00
Onlineevenemang – länken kommer att publiceras på facebook.
Följ Den onödiga flyktingkrisen på facebook.
Evenemang av Sensus Göteborg och Rosengrenska stiftelsen

      · 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV