Nyheter

Nell Walden-stipendium till Fanny Beckman  

Fanny Beckman.

Porträttfotografen Fanny Beckman får årets Nell Walden-stipendium. Beckman har sökt och tilldelats stipendiet för att framställa och presentera en utställning med namnet Take back the streets, i vilken hon vill belysa kvinnors och transpersoners osäkerhet i det offentliga rummet.

– Jag känner mig otroligt glad och hedrad att vara årets Nell Walden-stipendiat. Jag är i startgroparna av Take back the streets och stipendiet kommer att möjliggöra tid åt både fotograferingar och att studera marginaliserade gruppers otrygghet i Sverige och England. Det känns ärofyllt att få priset i Nell Waldens namn och att belysa ett av vår tids största samhällsproblem, säger Fanny Beckman.

Beckman ska fotografera människor på platser där de känner eller har känt sig otrygga. Syftet med utställningen är att påbörja en diskussion bland betraktarna, men även erbjuda de medverkande möjlighet att ta tillbaka platser som varit förknippade med rädsla. Utställningen planeras äga rum på Landskrona museum under våren 2022.

FAKTA/Nell Walden-stipendiet

Landskrona stad utlyser varje år ett stipendium om 20 000 kronor till Nell Waldens minne. Det kan sökas av konstnärer inom olika verksamheter, exempelvis bildkonst, skulptur, litteratur, scen, film eller annat konstnärligt uttryck. Den sökande ska vara verksam inom något konstnärligt område och arbeta i Nell Waldens och Der Sturm-rörelsens anda. Der Sturm grundades som en tidskrift för expressionismen och utvecklades med tiden till en allomfattande verksamhet med bland ett galleri, en bokhandel och en skola.