Nyheter

Unesco-pris till Terrafems Bernardita Núñez

Verksamhetschef Bernardita Núñez på kvinnojouren Terrafem.

Kvinnojouren Terrafems verksamhetsledare Bernardita Núñez får Lucs-priset 2021 från Unesco, för hennes insatser för utsatta kvinnor. 

Núñez startade år 2000 Terrafem, Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst. Sedan dess arbetar den ideella organisationen, som till stor del drivs av volontärer, för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Genom sitt arbete har Núñez bidrag till ett mer effektivt sätt att stödja utsatta kvinnor med utländsk härkomst i att bli mer delaktiga, motverka diskriminering och kunna påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen i stort. Ett arbete som har relevans långt utanför kvinnojourernas verksamhet. Därför får hon årets Lucs-pris.

FAKTA/Lucs-priset

Unesco:s Lucs-pris uppmärksammar årligen en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV