Evenemang

Unkilled

LÖRDAG 11 DECEMBER – 13 FEBRUARI,  HÖKARÄNGEN

Konsthall C presenterar stolt Unkilled som handlar om den globala strukturen kring flyktingförvar. Unkilled bygger på material från ett filmprojekt av Hanna Heilborn och David Aronowitsch.
I fem audiovisuella verk belyser de systemen kring förvar av människor på flykt. Tre förvarstagna beskriver sina upplevelser inifrån förvar, i Sverige och England. Vi hör också en PR-representant från det multinationella bolaget Serco, en av flera privata aktörer som driver förvar för flyktingar och migranter i världen.

Utställningsperiod: 11/12 2021 – 13/2 2022
(Helgstängt 20/12 2021 – 5/1 2022)
Vernissage lördag 11/12 kl 12.00

Verken i utställningen bär på ett abstrakt bildspråk med animationer utvecklade tillsammans med animationskonstnären Kaoru Furuko. I ett verk kopplas en ljud-intervju live till en färg-installation av ljud- och bildkonstnären Jesper Målsten. I kombination med dokumentärt ljud blottlägger Unkilled systemet bakom att förvarsta människor på flykt och speglar dess ekonomiska, postkoloniala, psykologiska och rättslösa dimensioner.
Vänligen observera: Utställningen innehåller vittnesskildringar av utsatthet, våld, psykisk ohälsa samt återberättandet av ett självmordsförsök.

Medverkande:
En utställning med material från ett filmprojekt av Hanna Heilborn och David Aronowitsch, i samarbete med animationskonstnären Kaoru Furuko, ljud- och bildkonstnären Jesper Målsten samt researchers Elin Eriksson och EE Kihlstrand. Övriga medarbetare: Knut Stahle, Elin Kamlert, Claes Lundberg, Amina Khalil, Najibullah Najafi, Mille Haynes, Johnny Chang, Johan Hjerpe, Amanda Kahn, Dennis Harvey, Pontus Stråhle med flera.

Tack till: All African Women’s Group, Global Detention Project, Detention Action, Noel Finn, Michael Flynn, Juan Pablo Libossart, Shahram Khosravi, Christian Rossipal, Göran Hugo Olsson, Nils Eidvall med flera.

Unkilled
LÖRDAG 11 DECEMBER–13 FEBRUARI 2022
Konsthall C, ,  HÖKARÄNGEN
Mer information
Evenemang av Konsthall C

ENGLISH
Konsthall C proudly presents Unkilled, an exhibition about refugee detention. Unkilled is based on material from a film project by Hanna Heilborn and David Aronowitsch.
In five audiovisual works, they shed light on the global structure around the detention of people on the run. Three detainees describe their experiences from within detention, in Sweden and England. We also hear a PR representative from the multinational company Serco, one of several private actors that run detention centers for refugees and migrants in the world.
————–
Exhibition period: December 11 2021 – February 13 2022 (Closed December 20 2021 – January 5 2022)
Opening: December 11 at 12 PM.
————–
The works in the exhibition carry an abstract imagery with animations developed together with the animation artist Kaoru Furuko. In on of the works, an audio interview is linked live to an installation by the audio/visual artist Jesper Målsten. Combined with documentary sound, Unkilled exposes the system behind detaining refugees and reflects its economic, postcolonial, psychological and lawless dimensions.
Please note: The exhibition contains testimonies of vulnerability, violence, mental illness and the retelling of a suicide attempt.
Participants:
Based on a filmproject led by Hanna Heilborn och David Aronowitsch, in collaboration with animation artist Kaoru Furuko, audiovisual artist Jesper Målsten and researchers Elin Eriksson and EE Kihlstrand.
Other participants: Knut Stahle, Elin Kamlert, Claes Lundberg, Amina Khalil, Najibullah Najafi, Mille Haynes, Johnny Chang, Johan Hjerpe, Amanda Kahn, Dennis Harvey, Pontus Stråhle and more.
Thank you:
All African Women’s Group, Global Detention Project, Detention Action, Noel Finn, Michael Flynn, Juan Pablo Libossart, Shahram Khosravi, Christian Rossipal, Göran Hugo Olsson, Nils Eidvall and more.
More information