Evenemang

A Ride to Pride – en kartguide till Malmös hbtqi-historia

15-31 DECEMBER, MALMÖ

Hbtqi-personers liv är en del av Malmös historia som länge varit osynliggjord. Det är en mångfacetterad historia om makt och övergrepp, kamp och frigörelse, upprättelse och identitet, mod och stolthet, gemenskap och kärlek.

En historia som också rymmer utsatthet och utanförskap, rädsla och skam.
Kartguiden a ride to pride beskriver ett 40-tal platser som speglar Malmös hbtqi-historia under drygt 100 år. Guiden belyser delar av denna historia och baseras på arkivmaterial, litteratur och samtal med människor som delat med sig av sina minnen.

Kartguiden är gratis och kan bland annat hämtas på Stadsarkivet, biblioteken, Konsthallen, Malmö museer, Malmö Konstmuseum, stadskontoret och RFSL Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne. Under WorldPride 12-22 augusti hittar du den även på Malmö Live/WorldPride House.

Läs mer här och hämta kartan som pdf.

Kartguiden är framtagen av Malmö Stadsarkiv i samarbete med RFSL Malmö, RFSL Rådgivningen Skåne, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) vid Malmö universitet och appen Be here then.

Evenemang av Malmö stadsarkiv.