Nyheter

Malmö FF åtar sig att skapa jobb för stadens flyktingar

Eleda stadion i Malmö.

Fotbollsföreningen Malmö FF inleder, som första svenska idrottsförening, ett partnerskap med FN:s flyktingorgan UNCHR. Konkret handlar partnerskapet om att främja integration genom att erbjuda arbetsmöjligheter inom den egna organisationen.

– Vi är en stor arbetsgivare och driver stadion med all mat- och dryckesförsäljning själva. Nu har vi åtagit oss att anställa flyktingar i vår organisation, säger Karin Heri, ansvarig för hållbarhet och samhällsfrågor hos Malmö FF.

Klubben har åtagit sig att öka antalet arbetstillfällen och anställa 50 personer med flyktingbakgrund inom föreningens mat-, dryck- och serviceorganisation till 2023.

– Vi har ofta varit den första arbetsgivaren för andra grupper i samhället och nu vill vi utöka möjligheten för flyktingar att kunna få en första arbetslivserfarenhet genom att säsongsarbeta hos oss, säger Karin Heri och tillägger.

– På så vis hoppas vi kunna bidra till att bli en språngbräda för flyktingar in i samhället via ett första arbete här som ger referenser och språkkunskaper, vilket i sin tur kan öka möjligheterna till ett annat arbete efteråt. Jag hoppas att det kan ge förutsättningar för ett bra liv i Sverige även på sikt.

– Men inte bara det. Inom restaurangbranschen finns sedan coronapandemins nedstängningar ett kompetensförsörjningsproblem. Det är helt enkelt svårt att hitta personal för de som behöver anställa igen, fortsätter hon.

Därutöver kommer Malmö FF att, i samarbete med Malmö stad, skapa möjligheter för flyktingbarn och -ungdomar att delta i initiativet ”Skolfotboll mot rasism”.

Ett sätt att ge tillbaka

Sammantaget väntas satsningarna leda till bättre integration och inkludering, vilket enligt Malmö FF både gynnar samhället i stort och ger människor som tvingats fly möjlighet att återuppbygga upp sina liv och trivas i den nya hemstaden.

– Om vi kan vara med och bidra till att fler kommer in och lär sig branschen är ju det ett plus.

Karin Heri FOTO:privat
Karin Heri FOTO:privat

Hur har ni tänkt för att få en så bred rekrytering som möjligt bland flyktingarna?

– Det har vi inte tänkt på rent specifikt, utan vår största utmaning är att nå ut till den här gruppen, att berätta att vi finns och få dem att söka sig till vår organisation, säger Karin Heri.

Hon fortsätter:

– För att nå ut till flyktingarna tar vi hjälp av olika föreningar och civilsamhällesorganisationer i staden, till exempel hbtq-grupper, och därigenom hoppas vi nå ut till en bred grupp, säger hon.

Vad vinner Malmö FF på det här?

– Vi har ett ansvar att ge tillbaka till vår stad och det är en självklarhet för oss att göra det här. Men det är också en resurs för oss som ofta har en internationell publik att ha personal med språkkunskaper som vi vet att flyktingar har och som därmed kan höja servicenivån, säger hon.

Vill inspirera

Heri vill också gärna påminna om att Malmö FF har en lång tradition av samhällsengagemang och socialt ansvarstagande.

– Samhällsansvar är en del av vårt dna och vi har en rad av exempel i vår egen historia av att engagera oss för flyktingar. Till exempel räddade vår ordförande 7 000 danska judar från den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget. Malmö FF spelade också en roll 2015 när Malmö var dit många flyktingar först anlände.

Eftersom Malmö FF inte har någon stor breddverksamhet när det kommer till att barn- och ungdomsfotboll, så ingår inga åtaganden om att låta barn med flyktingbakgrund träna fotboll i klubben.  
  
– Vi hoppas att det vi nu gör ska inspirera andra idrottsklubbar i Sverige att följa efter, säger Karin Heri.

– Vi har 32 professionella klubbar och 3 300 fotbollsföreningar i Sverige. Tänk om alla skulle anställa minst en flykting, vilken skillnad vi skulle kunna göra, säger hon.

FAKTA/Globala flyktingpakten

Genom konkreta åtaganden för att främja integration blir Malmö FF en del av ett globalt nätvverk av bland annat regeringar, internationella organisationer, civilsamhället, näringslivet och forskningsvärlden för att förverkliga ambitionerna i den Globala flyktingpakten (Global compact on refugees) som FN:s medlemsstater enades om 2018. Flyktingpakten ska säkerställa ett bättre, mer solidariskt och hållbart bemötande av de rekordmånga människor som befinner sig på flykt i världen, bland annat genom att stärka flyktingars självtillit och inkludering.

Sedan UNHCR i slutet av 2019 organiserade världens första Globala flyktingforum (Global refugee forum) har fler än 1 400 åtaganden om konkreta initiativ, projekt och stöd tillkännagetts. På så sätt har flyktingpaktens ambition lett till konkret förändring för de nu över 82 miljoner människor som är på flykt på grund av konflikt, våld och förföljelse.