Nyheter

Nyhetsmedier ger skev bild av verkligheten

Presskonferens, oktober 2021.

Covid-19, kriminalitet och politik har präglat nyhetsrapporteringen de senaste tre åren. Unga, personer under 25 år, kommer ytterst sällan till tals. Det framgår av en ny rapport från mediehuset Fanzingo.

I 4 procent av de 1 700 nyhetsinslag som Fanzingo analyserat från TV4, SVT och SR under 2019, 2020 och 2021 kommer personer under 25 år till tals. I 44 procent av dessa omnämns de unga som förövare eller brottsoffer, visar rapporten Nyhetskoden.

– Vår rapport Nyhetskoden visar att nyhetsmedier bidrar till att vi får en felaktig bild av det som sker i vårt samhälle, säger Ellen Tejle, vd på mediehuset Fanzingo, i ett pressmeddelande.

Brottsrapporteringen handlar till större delen, 63 procent, om dödligt våld, våld och terrorbrott. 28 procent av nyhetsinslagen handlar om just dödligt våld, men i verkligheten är mindre än 1 procent av rapporterade brott relaterade till dödligt våld. Och nyheter om förorten gäller för det mesta, i 83 procent av inslagen, kriminalitet.

– Det finns ett överdrivet fokus på vissa brottskategorier i nyhetsmedia, och en ökad rapportering av exempelvis dödligt våld kan ge sken av att det sker i mycket större utsträckning än vad som faktiskt är fallet, säger Jenny Forsman Lindeborg, kriminolog som medverkat med analys i Nyhetskoden, i ett pressmeddelande.

Endast 8 procent av nyhetsinslagen som analyserats är av positiv karaktär. Minst utrymme ges till frågor som miljö, utbildning och forskning.

– Just nu är riksnyheter ett frosseri av det värsta som har hänt under en dag. Det är dags att ställa de stora mediehusen till svars för sin skeva nyhetsvärdering och konsekvenserna av den!, säger Ellen Tejle.

Fanzingo framhåller att nyheter avgör vilka ämnen och händelser som människor bildar sig en åsikt omkring, och att medierna ur ett demokratiskt och socialt hållbart perspektiv behöver ta ansvar för att bredda rapporteringen.

Med utgångspunkt från rapporten ställer Fanzingo fem krav till landets nyhetsredaktioner. Bland annat lyfts vikten av att mäta och räkna innehållet för att kunna upptäcka skev representation och stereotypa skildringar, i syfte att ta ansvar och bidra till förändring.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV