Krönika

Polens sak är vår – basala rättigheter står på spel

Malin Björk.

”Om polska högerfundamentalister i regeringsställning fortsatt får stå oemotsagda i Polen, då kan vi ge oss på att deras program kommer att få spridning”, skriver Malin Björk (V).

Polens regering fortsätter sitt korståg för att undergräva grundläggande rättigheter i Polen, i synnerhet kvinnors rättigheter.  Folkupproret Straik kobjet (kvinnostrejk) kallar det med träffsäkerhet för ett ”krig mot kvinnor”.

I solidaritet med den polska kampen tog jag initiativ till ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och andra i EU:s ledning. 133 EU-parlamentariker skrev under brevet som gick iväg 6 december. För att se något hoppfullt i läget just nu så är det ett bra tecken att så många ledamöter ser allvaret i situationen och vill göra något åt den.

Vi ser just nu fyra aktuella och samverkande initiativ i det fortlöpande angreppet på alla som inte bekvämt inordnas under det polska styrets tolkningar av begreppet kärnfamilj. Det första är att Polens regering vill skapa ett graviditetsregister som ska registrera samtliga graviditeter i landet.

Din graviditet tillhör inte längre dig, utan staten. Det är en dystopi de flesta av oss bara känner igen från The handmaids tale

Jag ser det som ett sätt att övervaka kvinnor och effektivt kunna åtala och förfölja den som avslutar en graviditet eller får missfall, samt de som eventuellt bistått kvinnan. Din graviditet tillhör inte längre dig, utan staten. Det är en dystopi de flesta av oss bara känner igen från The handmaids tale
 
Det andra initiativet är ett förslag att skapa ett särskilt institut för familj och demografi. Sejmen, parlamentet, har antagit förslaget och en kommitté ska nu arbeta vidare på det. Institutets chef ska kunna ingripa som åklagare i domstolar och administrativa ärenden. Chefen ska även kunna besluta om att tillåta skilsmässa och att åtala hbtqi-föräldrar. Hen ska också samla information från alla institutioner i landet, exempelvis om just graviditeter och missfall. Allt detta i strid med rättsstatens principer.

Institutets chef väntas bli Bartłomiej Wróblewski, högerkonservativ och fundamentalistisk parlamentariker som tog initiativ till det nuvarande de facto abortförbudet.
 
Det tredje initiativet gäller just förbudet mot abort som redan idag är praktiskt taget totalt och har lett till att minst en kvinna har dött, Izabela . Det polska parlamentet röstade nyligen om ett förslag om att gå ännu längre och införa fängelsestraff på mellan 5 och 25 år, i vissa fall livstid, för att ha berövat ett foster livet. Det skulle gälla både aborter och missfall.

Förslaget röstades ner efter en stor mobilisering av kvinnoorganisationer och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter. Men regeringspartiet PiS stödjer antiabortlobbyns åsikter och det finns risk för att förslaget återkommer i annan form.
 
För det fjärde debatterade det polska parlamentet i höstas en lag om att förbjuda organisationer som ifrågasätter ”äktenskapets värde” eller som främjar samkönade parbildningar. Ett direkt angrepp på hbtqi-rättigheter i Polen. Förslaget har ännu inte gått till omröstning. 

Om våra rättigheter saknar betydelse i Polen, så eroderas deras betydelse i andra länder också. Också här hos oss.

Vårt brev gick till kommissionens allra högsta höns och rådets ansvariga, det vill säga ordförande Ursula von der Leyen, till vice ordföranden Věra Jourová, kommissionär för ”värden och öppenhet”, till Helena Dalli, kommissionär för jämlikhet, till Didier Reynders, kommissionär för rättsliga frågor och till Charles Michel, rådets ordförande.

Vi skrev till dem att utvecklingen i Polen saknar respekt för grundläggande rättigheter och att deras ovilja att agera inte längre är acceptabel. Vi skrev att attackerna på grundläggande rättigheter i Polen har allt att göra med nedmonteringen av demokrati och rättsstat. Vi skrev att vi kräver att de står upp för Polens kvinnor, för hbtqi-personer, för alla polska medborgares rätt till en fungerande och demokratisk ordning som respekterar grundläggande rättigheter.   

Utvecklingen i Polen är inte bara ett hot för de som lever där. Den hotar oss alla. Om polska högerfundamentalister i regeringsställning fortsatt får stå oemotsagda i Polen, då kan vi ge oss på att deras program kommer att få spridning. Om våra rättigheter saknar betydelse i Polen, så eroderas deras betydelse i andra länder också. Också här hos oss.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.