Krönika

bell hooks gav kampen ett kärleksspråk

bell hooks 1988.

”Det går inte att glömma en människa som levt i glimten av sin essens.” Lave Galo minns bell hooks.

”Understanding knowledge as an essential element of love is vital because we are daily bombarded with messages that tell us love is about mystery, about that which cannot be known. We see movies in which people are represented as being in love who never talk with one another, who fall into bed without ever discussing their bodies, their sexual needs, their likes and dislikes. Indeed, the message received from the mass media is that knowledge makes love less compelling; that it is ignorance that gives love its erotic and transgressive edge.” 1

Ironiskt nog är idén om ”kärlek vid första ögonkastet” förblindande: ödet är inte så spontant och snålt. Enligt popkulturen är kärlek ett beslutslöst paradigm som inte går att beskriva då charmen ligger i den oförklarliga känslan i luften mellan två främlingar som delar ett osynligt löfte. Men en grundlös kärlek överlever inte utanför sig självt, den är endast relevant till sin egen gestaltning – så att älskare inte kan vara vänner utanför sin romantiska kontext eller vara familj innanför den.

Det är inte sällan som förhållanden tar slut för att en romantisk partner ”känns mer som familj än en älskare”, men är det inte vid den punkten som cykeln alltid slutar? Vi längtar efter en romantisk kärlek bara för att hitta den och inse några år senare att den motsvarar kärleken som alltid redan funnits mellan en själv och nära och kära – den enda skillnaden mellan då och nu är kunskapen som existerar i relationen och att kärleken går från att vara en katalys till en avsiktlig handling.

”Many men, especially, often turn away from true love and choose relationships in which they can be emotionally withholding when they feel like it but still receive love from someone else. Ultimately, they choose power over love.” 2

Kärlek är en underkastelse till sanningen. Ingenting avslöjar mekanismerna av frihet och förtryck lika mycket som en heterosexuell romantisk relation. Det går inte att gömma sig i det personliga mötet mellan två strukturella fiender: när mannen hotar kvinnans essens och kvinnan hotar mannens fasad kan relationen mellan dessa två vara en revolutionär frälsning eller en dödskamp.

Äkta kärlek kräver radikalt älskande genom en friktion som föder intimitet, vilket innebär att förgöra egenskaper inom sig själv som reproducerar emotionell abstinens, prestationsångest och psykologiska spel. Att gömma undan sig själv och istället välja en förvandlingslös kärlek innebär att välja makt, kontroll och rädsla.

I sin låt Why you no love me sjunger John Mayer: ”Hurt me once, I let it be. Hurt me twice, you’re dead to me. Three times makes you family”. Detta betyder såklart inte att kärlek handlar om smärta, men snarare konfliktlösning. Värdet av en relation ligger inte i att lida eller inte lida, men att kunna röra sig mellan dessa två stadier tillsammans med förståelse för individuell autonomi, djup samhörighet och moraliskt ansvarstagande. Men konfliktlösning är inte för de mäktiga, det är för de modiga.

Love is the only force that allows us to hold one another close beyond the grave. That is why knowing how to love each other is also a way of knowing how to die. 3

hooks betonade att döden inte var slutet på, utan en del av livet. Hon önskade att människor skulle ta dödlighetens hand som smeker en med påminnelsen om att vara närvarande nog för att inte ta det viktiga för givet eller det lilla som ett avgörande slag mot livet. Vi vill inte glömma vilka vi är och vi vill inte bli bortglömda, men kärleken påminner. Och kärleken är som starkast på vägen som är i enlighet med våra begär.

Det finns en större mening med att följa ditt syfte på jorden och tillägna dig arbetet som reflekterar din sanna karaktär. Ett liv i förnekelse och distraktion från de viktiga frågorna i livet är halvt bortkastat för att det är halvt älskat. Det är endast när vi gör något som besvarar vår fria vilja som vi kan göra ett arbete med elegans, värdighet och vild intention: det är det som räknas som reproduktivt arbete och existerar långt efter oss och vidare till oändlighetens rum.

Det går inte att glömma en människa som levt i glimten av sin essens. Det går inte att glömma dig, bell hooks. Lave.

1 All About Love (2002) s 94-95 
2 All About Love (2002) s 187
3 All About Love (2002) s 202

IN MEMORIAM/bell hooks 1952-2021

bell hooks, enastående författare, intellektuell och en av världens främsta feministiska forskare, har avlidit i sitt hem i Berea, efter en längre tids sjukdom.

bell hooks föddes som Gloria Jean Watkins, i Hopkinsville, Kentucky, USA, den 25 september 1952. Författarnamnet bell hooks är inspirerat av hennes mormors mormor, Bell Blair Hooks. För att rikta fokus på idé och verk snarare än person valde hon att stava namnet med enbart gemener.

bell hooks var verksam professor emerita vid Berea college, Kentucky, det först avsegregerade universitetet i USA:s sydstater.

2017 skänkte bell hooks sitt livsverk till Berea college, som hösten 2021 öppnade bell hooks-centret på campus. Där firas hennes liv och arv så att kommande generationer ska kunna ta del av hennes enorma arbete och den inverkan hon haft när det gäller skärningspunkterna mellan ras, kön, plats, klass och sexualitet.

Källa: Berea college