Nyheter

Förföljelsen av hbtqi-personer fortsätter globalt

I en ny rapport från den internationella hbtqi-organisationen Ilga world redovisas hundratals fall där företrädare för rättsväsendet gett hbtqi-personer böter, utsatt dem för godtyckliga gripanden och kroppsliga bestraffningar.

Den oförutsägbara tillämpningen av lagstiftning som kriminaliserar homosexualitet och normbrytande könsidentiteter eller -uttryck, gör att dessa personer lever under ständigt hot att angripas, i vissa fall hot om dödsstraff. Kriminaliseringen hindrar hbtqi-personer att delta på lika villkor i samhället, betonar Kellyn Botha, utredare vid Ilga world och författare till rapporten Our identitets under arrest.

– Till denna dag, fortsätter en tredjedel av FN:s medlemsländer att kriminalisera samkönade sexakter mellan samtyckande vuxna, säger Botha och fortsätter:

– Regeringar avfärdar ofta dessa bestämmelser som ”vilande regleringar”, men lagarna sover aldrig riktigt. Den här rapporten ger gott om stöd för hur kriminaliserande bestämmelser har gjort våra grupper till måltavlor i hela världen, och tidvis återuppväcks efter flera år som vilande hot på papper.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.