Nyheter

Förföljelsen av hbtqi-personer fortsätter globalt

I en ny rapport från den internationella hbtqi-organisationen Ilga world redovisas hundratals fall där företrädare för rättsväsendet gett hbtqi-personer böter, utsatt dem för godtyckliga gripanden och kroppsliga bestraffningar.

Den oförutsägbara tillämpningen av lagstiftning som kriminaliserar homosexualitet och normbrytande könsidentiteter eller -uttryck, gör att dessa personer lever under ständigt hot att angripas, i vissa fall hot om dödsstraff. Kriminaliseringen hindrar hbtqi-personer att delta på lika villkor i samhället, betonar Kellyn Botha, utredare vid Ilga world och författare till rapporten Our identitets under arrest.

– Till denna dag, fortsätter en tredjedel av FN:s medlemsländer att kriminalisera samkönade sexakter mellan samtyckande vuxna, säger Botha och fortsätter:

– Regeringar avfärdar ofta dessa bestämmelser som ”vilande regleringar”, men lagarna sover aldrig riktigt. Den här rapporten ger gott om stöd för hur kriminaliserande bestämmelser har gjort våra grupper till måltavlor i hela världen, och tidvis återuppväcks efter flera år som vilande hot på papper.