Nyheter

Könsneutralt pronomen väcker anstöt i Frankrike

Élisabeth Moreno, Frankrikes jämställdhetsminister ser, till skillnad från landets utbildningsminister, ansedda ordboken Le petit Roberts införande av ett könsneutralt pronomen som ett framsteg.

Senaste online-upplagan av Frankrikes mest ansedda ordbok innehåller för första gången det könsneutrala pronomenet ”iel”. En debatt har blossat upp gällande ordets legitimitet.

Att ett könsneutralt pronomen skulle väcka starka reaktioner i Frankrike var kanske inte helt oväntat. Det franska språket böjs utifrån genus och könsneutrala lösningar har tidigare stött på motstånd bland språkkonservativa fransmän. Ändå tycks upprördheten över införandet av pronomenet ”iel” i en framstående ordbok särskilt iögonfallande.

Ordboken i fråga, Le Petit Robert, är en av Frankrikes mest ansedda. I dess senaste online-upplaga påträffas för första gången det könsneutrala pronomenet ”iel”, en sammanslagning av det maskulina ”il” (han) och det feminina ”elle” (hon).

Reaktionerna lät inte vänta på sig.

– Det franska språket får inte manipuleras, oavsett syfte, sade utbildningsminister Jean-Michel Blanquer tidigare i november under ett besök vid en skola i Paris.
 
Blanquer fick vid samma tillfälle medhåll från franska presidenthustrun Brigitte Macron

– Det finns två pronomen: han och hon, menade Brigitte Macron. Vårt språk är vackert. Det är lämpligt med två pronomen.

I ordboken definieras ”iel” som ”ett personligt pronomen i tredje person subjektsform i singular och plural som används för att hänvisa till en person oavsett kön”. Den debatt som nu blossat upp gällande dess legitimitet är den senaste i raden gällande så kallat inkluderande skrivande i Frankrike. Detta kan ses som ett försök att bryta könsmaktsordningen i det franska språket, där det i regel är maskulinum som dominerar.

Generaldirektören för Le Petit Robert, Charles Bimbenet, försvarar i ett uttalande införandet av ett könsneutralt pronomen:

– Roberts uppdrag är att observera utvecklingen av ett franskt språk som är föränderligt och mångsidigt, och att synliggöra detta. Att definiera orden som beskriver världen är att hjälpa oss att förstå den bättre.