Nyheter

Människor i utsatthet ges inte tillgång till vård

Den internationella hjälporganisationen Läkare i världen ger vård till papperslösa.

Människor som lever i utsatthet exkluderas från vården. Det framkommer i en ny rapport från Läkare i världen, där 25 000 personer vittnar om att de inte har tillgång till vård.

– Världshälsoorganisationen och Europeiska unionen har deklarerat att ”ingen är säker förrän alla är säkra”. I rapporten blir det tydligt att invandrare och etniska minoriteter missgynnas inom den nationella vården och att det krävs omedelbara åtgärder för att uppnå ett fullständigt hälsoskydd, säger professor Bernadette Nirmal Kumar, ordförande för sektionen för migranters och etniska minoriteters hälsa inom den europeiska hälsoorganisationen EUPHA, i samband med rapportsläppet.

Coronapandemin har spätt på ojämlikheten generellt och så även inom vården. Framför allt har coronapandemin inneburit en större risk för kvinnor, barn, invandrare, äldre, fattiga och personer med redan existerande hälsoproblem. Pandemin har blottat hur bräckliga och otillräckliga hälso- och sjukvårdssystemen är i hela världen och visat på hur viktigt det är att alla har tillgång till offentlig vård, enligt rapportförfattarna.

– Trots att vård och hälsa är en del av våra mänskliga rättigheter låter EU-länder människor gå utan detta grundläggande skydd. Det drabbar inte bara dessa enskilda individer utan hela samhället, det är helt enkelt dyrare att hantera långt gångna sjukdomsfall än att arbeta förebyggande. Jag hoppas att den här rapporten kan fungera som en väckarklocka för alla makthavare där ute, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare på Läkare i världen Sverige.

I rapporten Observatory report 2021 Unheard, unseen and untreated: health inequalities in Europe today, framkommer att drygt 78 procent av de tillfrågade saknade sjukförsäkring. Det innebär att personerna inte är registrerade och inte ingår i hälsostatistiken, vilket gör det svårare att nå fram med insatser.

Ofta handlar utsattheten om osäkra levnadsvillkor, såsom tillfälliga boenden och svåra ekonomiska förhållanden, inklusive fattigdom.

En ny lag från 2013 ger utvidgad rätt till vård för alla papperslösa i Sverige
En ny lag från 2013 ger utvidgad rätt till vård för alla papperslösa i Sverige. En kvinna håller upp en informationslapp från Läkare i världen. FOTO: Maja Suslin/TT

FAKTA/Observatory report

Observatory report 2021 är en studie över de människor som stängs ute från den allmänna hälso- och sjukvården i Europa. Rapporten innehåller uppgifter och vittnesmål som samlats in vid Läkare i Världens program i sju europeiska länder (Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Luxemburg och Storbritannien) mellan januari 2019 och december 2020.

Källa: Läkare i världen

Läs även:

2021-12-10 | Årets RFSU-pris går till vård för papperslösa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV