Evenemang

Samer och judar – minoriteter i samspråk

MÅNDAG 24 JANUARI, GÖTEBORG

”Som en stilla motståndshandling i det tysta landet jag bor i läser jag en samisk barnbok för mina barn varje kväll” skriver Elin Anna Labba i antologin Du blir vad du säger. Om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal. Judar och samer är båda nationella minoritetsgrupper i Sverige och båda grupperna är präglade av trauman såväl historiskt som i samtiden.
Denna kväll talar vi om hur man som minoritet i Sverige för sitt arv och sin identitet vidare. Vad gör vi med positiva erfarenheter och förebilder respektive med kollektiva trauman och förföljelser?
Vi låter det judiska och det samiska livet i Sverige spegla sig i varandra. Elin Anna Labba, journalist och författare, Augustprisad för Herrarna satte oss hit samtalar med Anneli Rådestad, chefredaktör för Judisk Krönika. Samtalsledare är författaren Karin Brygger.
Salongen bjuder också på en musikalisk fusion av judiska toner och samisk jojk, komponerad och framförd av musikern Nicholas Sosin.
Evenemanget är det första i Judiska salongens serie på temat Identitet & Minoritet. Vår avsikt är att belysa frågan om judisk identitet och undersöka judisk identitet i brytningspunkter som religiös/sekulär, sionistisk/kosmopolitisk, historisk/samtida och traumatisk/hoppfull.
Dörrarna öppnas 18.00 och samtalet startar 18.30. Ingen föranmälan, men antalet platser är begränsat så kom i god tid.
Prenumerera gärna på Judiska salongens nyhetsbrev för att få information om kommande evenemang!
Med stöd av Göteborgs stads kulturnämnd, Kulturrådet och Katz Judiska Kulturfond. 

Samer och judar – minoriteter i samspråk
MÅNDAG 24 JANUARI
KLOCKAN 18:30
Göteborgs Litteraturhus
Evenemang av Judiska Salongen och Göteborgs Litteraturhus