Nyheter

Fi-ledaren Farida Al-Abani avgår

Farida Al-Abani.

Farida Al-Abani avgår som partiledare för Feministiskt initiativ i samband med valkonferensen i februari 2022. Det meddelar partiet på måndagen. Al-Abani är en av två partiledare tillsammans med Teysir Subhi. Som skäl uppges att hon behöver prioritera sin hälsa och familj.

– Beslutet grundar sig i två saker: min hälsa och tiden jag lägger på mig själv och mina närmaste. Jag har sedan grundskolan varit aktiv i civilsamhället och har så länge jag kan minnas ägnat fritiden åt politiskt arbete. Jag har sedan tio år tillbaka haft olika engagemang som tagit all tid, som gett mig mycket lärdomar, vänner och glädje, men som också medfört en stor stress och ett fullbokat liv, säger Farida Al-Abani, avgående partiledare för Feministiskt initiativ i ett pressmeddelande.

Farida Al-Abani stannar dock kvar som medlem i partiet.

Partiledarskapet, liksom övriga uppdrag på nationell nivå inom Feministiskt initiativ, sker helt ideellt. I samband med avgången belyser partiet vad de ser om problematiskt med att ett samhälle har lönearbete som norm, vilket enligt dem inte alltid är en kombination som är hållbar.

”Avgångsbeslutet är därför i linje med Fi:s grundvärderingar om ett hållbart liv. Partiet arbetar aktivt med hållbart engagemang inom organisationen, samt förespråkar basinkomst och sex timmars arbetsdag, vilket bland annat skulle underlätta ideellt engagemang och därmed stärka civilsamhället.”, skriver partiet i sitt pressmeddelande.

Att Feministiskt initiativ behövs som politisk aktör är Al-Abani övertygad om.

– Fi har varit och är min och mångas frizon där idéer om framtiden och visioner för ett tryggare och vackrare samhälle får utrymme och respekt. Jag tror på vår politik mer än något annat och det blir tydligare för varje dag. Jag är så stolt över det arbete som Fi gör, men jag är mer än en politisk varelse. Jag är en människa som vill må bra, som vill ha balans i livet mellan hälsa, familj, vänner och arbete. En balans jag idag inte har. Dagens arbetslinje och arbetssamhälle understödjer inte den balansen. Fi behövs för att vi vill ändra på det, bland annat genom arbetstidsförkortning, rätt till heltid, ett tryggt socialförsäkringssystem som ger rätt till försörjning och högsta prioritering av både personal och de som tas om hand inom vård och omsorg, säger Farida al-Abani, avgående partiledare för Feministiskt initiativ.

Teysir Subhi
Teysir Subhi. FOTO: Emma Franzén

Avgångsbeslutet innebär att Teysir Subhi kommer att leda partiet ensam i den kommande valrörelsen, som startar i samband med partiets valkonferens den 19 och 20 februari 2022.

– Det har varit en ynnest att få arbeta med Farida som även kommit att bli en kär vän. Även om jag är ledsen att hon lämnar sitt partiledaruppdrag så är jag samtidigt glad att hon sätter sin hälsa först. Men bara för att jag kommer vara den enda partiledaren är jag inte ensam. Feministiskt initiativ har en stark organisation som kommer fortsätta utvecklas i en hållbar riktning, inte minst med utökad stöttning kring partiledare, och jag har redan stark stöttning av mina medarbetare. Vårt fokus på kommunerna och regionerna i valet 2022 stärker dessutom samarbetet inom partiet ännu mer, säger Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt initiativ.

Relaterade artiklar ur Feministiskt perspektiv:

Maria Burström (Fi): ”Vi står fast vid våra värderingar”

Ny rapport stakar ut framtiden för Fi