Evenemang

Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond utlyser stipendium

MÅNDAG 14 FEBRUARI (sista ansökningsdag), ONLINE

Ansökningar till medel ur Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond kan lämnas in mellan den 15 november 2021 och den 14 februari 2022.
Medel ur Minnes- och Gåvofonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i Lilian Hultin eller Stina Sundbergs anda. 
Medlen i minnes- och gåvofonden ska användas för att hedra såväl de personer i vars namn, gåvor getts som givarna. Aktiviteter som kan stödjas kan exempelvis vara bidrag till ett projekt eller olika aktiviteter som föreläsningar, seminarier eller workshops.
De aktiviteter som anordnas med medel ur fonden skall användas på ett sätt som sprider kännedom om Kvinnofolkhögskolan, feminismen och kvinnorörelsen i samhället. Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fattar beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte i mars 2022.

Beskriv i ansökan: Kort beskrivning av den förening, nätverk, organisation eller liknande som söker medel samt sökandens kontaktperson med namn, e-post, telefonnummer och adress. Beskriv bakgrunden till projektet/aktiviteten med syfte och mål och hur det skall genomföras samt eventuella samarbetsparter. Bifoga en tidplan för projektet eller aktiviteten och en projektbudget.
Ansökan märks med ”Ansökan till utlysning ur Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond 2022” och mejlas hit eller skickas per post till
Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg.
Observera: Fonden delar inte ut individuella stipendier till enskilda personer.
Sista dag för att skicka ansökan om medel ur Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond är den 14 februari 2022.
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fattar beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte i mars 2022.
Besked: Besked om stipendium lämnas i april 2022. 
Redovisning: Stipendiemottagaren skall efter avslutat projekt lämna en beskrivande text om hur projektet har gått och vad man uppnått och en beskrivning hur medlen använts.
Skulle redovisning inte inkomma är stipendiemottagaren återbetalningsskyldig för hela det beviljade beloppet. Stiftelsen kommer då att ställa krav på återbetalning.
Information: För frågor kontakta [email protected]
Läs mer på Kvinnofolkhögskolans hemsida.

Välkommen med er ansökan!