Evenemang

New York Imprint

Barbro Östlihn, Royal Pavilion, 1966, Göteborgs konstmuseum.

LÖRDAGEN 12 MARS (tom 25 september), GÖTEBORG

Barbro Östlihns (1930–1995) konstnärskap är ett av de mest intressanta i den svenska efterkrigstidens konst. Mitt i de kretsar där den amerikanska popkonsten och neo-realismen formades, utarbetade hon på 1960-talet ett alldeles eget formspråk, helt i takt med sin tid men ändå med ett eget personligt uttryck.

Barbro Östlihn hade länge inte någon självklar plats i den svenska konsthistorien, men framstår idag allt mer som en av de viktigaste svenska konstnärerna under det sena 1900-talet. Hennes karriär var mer internationell än svensk. På 1960-talet pendlade hon mellan Stockholm och New York, där hon visade separatutställningar på flera av de mest betydelsefulla gallerierna för den tidens samtidskonst.

Östlihn målade framförallt stadsrummets plana fasader och abstraherade arkitektur. Hon utgick oftast från sina egna fotografier och målade strama kompositioner, motiven fann hon både i Stockholm och på Manhattan. Med tiden blev hennes måleri allt mer abstrakt. Från mitten av 1970-talet levde hon i Paris och målade där abstrakta verk i en för henne karakteristisk mönsterteknik.

För ett par år sedan kunde Göteborgs konstmuseum förvärva Barbro Östlihns stora målning Royal Pavilion från 1966 till samlingen. Nu presenteras Barbro Östlihns konstnärskap i stort format. I en tre etager visas nu ett 40-tal av hennes målningar för första gången i Göteborg.

Co-curator: Annika Öhrner
Co-curator för utställningen är Annika Öhrner. Hon är curator och docent i konstvetenskap, verksam vid Södertörns högskola sedan 2013. Öhrners avhandling Barbro Östlihn och New York: konstens rum och möjligheter, presenterade nya perspektiv på Östlihns konstnärskap som utställningen bygger vidare på. Den internationella antologin Art in transfer in the Era of Pop som Öhrner var redaktör för, belönades med 2017 med Terra Foundation for American Art International Publication Grant.

New York imprint
Barbro Östlihn
Göteborgs konstmuseum
Information.
LÖRDAGEN 12 MARS – 25 september

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV