Debatt

Frihet att utvandra och invandra

Banderoll från Svevägen 68 på juldagsmorgonen.

Under juldagens morgon vecklades en banderoll med text från Socialdemokraternas partiprogram (1920-1990) ut över fasaden på Sveavägen 68 i Stockholm. En julhälsning från Socialdemokratiska kommittén för mänskliga rättigheter.

Socialdemokratiska kommittén för mänskliga rättigheter skickar en julhälsning till hela Sverige och särskilt till vårt parti, Socialdemokraterna. Vår tid kännetecknas av misstänksamhet och rädsla för flyktingar. De beskrivs som säkerhetshot och inte som tillgångar

Vår självklara uppgift som demokratisk välfärdsstat är att välkomna flera. Därför vill vi stolt påminna om grunden för den socialdemokratiska arbetartraditionen: ”Alla folks frihet, hela världens fred”, som den socialdemokratiska politikern och fredskämpen Carl Lindhagen uttryckte det.

När fler får möjlighet att följa sina drömmar och ideal, då krymper också utrymmet för de auktoritära krafter som helst vill kontrollera sin befolkning. Frihet för alla att invandra och utvandra är ett av våra viktigaste vapen mot världens diktatorer.

I sjuttio år (1920-1990) var denna frihetstanke socialdemokraternas uttryckliga vision, inskriven i partiprogrammet. Det var också de sjuttio åren som formade Sverige till ett föredöme, en nation som vågade och lyckades skapa välfärd, progressiv rättvisa och verklig folkrörelsedemokrati.

Idag, på juldagen, firar vi flyktingen som kallas Jesus eller Yeshua. Vi firar också alla de människor som nått vårt land från Syrien, Irak, Grekland, Chile, Finland, Iran, Somalia, Palestina, Balkan och många andra platser. Dessa människor har i årtionden bidragit till att bygga Sverige till ett land som idag är både kulturellt och finansiellt rikt.

Ändå hör vi just nu röster i vårt eget parti som slutat se dessa människor som den självklara tillgång de faktiskt är. Vi vill visa att dessa röster inte representerar partiets historia utan är ett tillfälligt försök till anpassning i en samtid som tyvärr blivit mer reaktionär.

Vi är stolta över Socialdemokraternas långa historia av solidariskt flyktingmottagande och visioner om ett större, gränslöst rättviseprojekt. Idag firar vi detta med en enkel banderoll som vi hängt från partihögkvarterets fasad, med texten:

FRIHET ATT UTVANDRA & INVANDRA
(S) partiprogram 1920-1990.

Imorgon fortsätter kampen.

Glada julhälsningar,

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV