Nyheter

Många anmälningar och domar med nya barnfridsbrottet

Sveriges rikes lag – lagbok och domarklubba – tingsrätten i Malmö.

Nästan sex månader efter att den nya lagen om barnfridsbrott trädde i kraft har 3 389 polisanmälningar gjorts. 195 åtal har väckts och runt 60 domar har meddelats, enligt en sammanställning som SVT gjort.

Den nya lagen är till för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående. Och innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna våld inom familjen. En förälder eller annan närstående som slår den andra föräldern inför barnet gör sig skyldig till både misshandel och barnfridsbrott.

– Det här visar att vi uppmärksammar detta och straffar den som gjort sig skyldig till brott mot barn, säger Britt Björneke, domare på Södertörns tingsrätt i Stockholm till SVT.

Lagen har inneburit att barnen som ser våld i familjen blir målsägande och alltid tas i beaktande i utredningsarbetet. Tidigare vittnade barnen ibland, och för ett sådant vittnesmål krävdes då båda föräldrarnas medgivande. I och med förändringen stärks utredningsarbetet.

Att anmälningarna är många är inte alla poliser förvånade över.

– Det ger en bild av hur verkligheten ser ut. De här barnen som far illa genom att bevittna våld har alltid funnits, sade Ulrika Kvarnström, verksamhetsutvecklare inom sakområde barn på den Nationella operativa avdelningen (Noa) till Fempers nyheter tidigare i år.

– Och då vet vi att det finns ett stort mörkertal bakom också, eftersom det rör sig om brott av känslig natur som är svåra att komma åt och utreda.

Av det 60-tal domar som fallit har ett fyrtiotal, enligt SVT:s kartläggning, lett till fängelsestraff. Det är alltid två brott som ligger till grund för domarna, ett grundbrott såsom misshandel och när barnet har sett vad som hänt tillkommer barnfridsbrottet.

FAKTA/Barnfridsbrott

Lagen trädde i kraft 1 juli 2021. Barnet blir målsägande med rätt till skadestånd och kan vittna utan föräldrarnas godkännande.

Barnfridsbrottet bygger på att ett grundbrott, misshandel, olaga hot eller sexualbrott som barnet sett eller hört kan styrkas. Även ett spädbarn kan vara målsägande

Straffet är samhällstjänst, skyddstillsyn och fängelse upp till två år För grovt brott, fängelse i nio månader till fyra år

Läs även:

2021-09-07 | Drygt 720 barnfridsbrott anmälda med ny lag

2021-05-28 | Barnfridsbrott ska stärka barns rättigheter vid våld