Krönika

Pandemin startade med en zoonos

Jytte Guteland.

”Med tanke på att allt ihop mest sannolikt startade med en zoonos, det vill säga en smitta mellan djur och människa, hade jag trott och hoppats att pandemin skulle leda till en bredare debatt om djurvälfärd”, skriver Jytte Guteland apropå lärdomar att dra av pandemin i sin sista krönika för i år.

Ett intensivt år går mot sitt slut. Det har varit ännu ett år som har präglats av pandemin.

Vi är alla trötta på restriktioner och nya mutationer och med tanke på att allt ihop mest sannolikt startade med en zoonos, det vill säga en smitta mellan djur och människa, hade jag trott och hoppats att pandemin skulle leda till en bredare debatt om djurvälfärd.

Det bästa vore förstås om vi fick bort djurtransporterna helt och om vi istället endast transporterade kött.

Risken för zoonoser ökar ju om många djur trängs ihop under dåliga förhållanden. Tyvärr ser vi många sådana vidriga situationer uppstå för djur i vår moderna tid. Djur transporteras exempelvis ofta långt och trångt också inom EU.

I vår kommer Europaparlamentet rösta om ett betänkande om hur vi kan minska lidandet för djur som transporteras i EU. Det bästa vore förstås om vi fick bort djurtransporterna helt och om vi istället endast transporterade kött.

Djur transporteras också i andra syften, exempelvis för att behaga oss människor.

I december debatterade Europaparlamentet möjligheten att införda ett EU-förbud mot vilda djur på cirkus. Över en miljon människor har skrivit på ett namnupprop som överlämnats till EU-kommissionen för att förbjuda användandet av vilda djur på cirkus.

Vilda djur hör hemma i naturen – inte på cirkus. Fångenskapen i cirkuslivet begränsar vilda djurs beteenden och innebär såväl risker för deras fysiologiska som psykiska välbefinnande.
 
Djuren tränas hårt redan när de är små, i syfte att radera ut deras naturliga instinkter och beteenden. Med hjälp av bestraffningar och belöningar lär de sig att utföra onaturliga konster, som också är skadliga för djuren. Ett konkret exempel är bakbensstående för elefanter, något som väldigt sällan utförs i frihet, vilket kan ge ledskador. Cirkusars verksamhet bygger på att de befinner sig på resande fot. Resandet innebär att djuren stressas, och att deras utevistelse ofta är begränsad till små tillfälliga inhägnader.

Den traditionella cirkusen är omodern. Allt färre människor roas av att djuren fraktas runt. Det finns istället ett nyväckt intresse för så kallade nycirkusar där människor uppträder i djurens ställe.

En harmoniserad lagstiftning i EU som förbjuder transport av vilda djur på cirkus skulle undvika att djurtransporter genomförs mellan olika medlemsstater med olika nivå av djurskydd. 24 medlemsstater i EU, däribland Sverige, har redan antagit någon form av begränsande åtgärder mot användningen av vilda djur på cirkus.

Den traditionella cirkusen är omodern. Allt färre människor roas av att djuren fraktas runt. Det finns istället ett nyväckt intresse för så kallade nycirkusar där människor uppträder i djurens ställe. Dessa fantastiska konstnärer förvaltar cirkusarnas kulturarv, utan att några djur råkar illa.

Jag förväntar mig att EU-kommissionen lever upp till en modern djursyn i sina kommande förslag, och att de levererar regelförändringar som tar hänsyn till djurs naturliga behov och beteenden.

Låt år 2022 bli vändpunkten då vi tar rejäla steg framåt för djurens rättigheter. Inte minst för att det är ovärdigt med djurplågeri, men också för att många gånger ligger vårt egenintresse som människor att behandla djuren väl. Pandemins uppkomst är ett bra exempel på vad som händer om man inte har en hållbar djurhållning.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV