Nyheter

Dags att göra upp med alkoholnormen i Europa

”Vi vet exakt vad fruktjuicen innehåller, men inte fredagsvinet! Det är absurt och visar att det är information som industrin egentligen inte vill att konsumenterna ska ha”, skriver Jytte Guteland (S).

Vi européer dricker, med råge, mest alkohol i världen. Alkoholnormen är stark, och allt för sällan talar vi om problemen och kostnaderna för den utbredda alkoholkonsumtionen.  

Konsekvenserna för våra samhällen är många och svåra. Våldet i nära relationer och i samhället i stort ökar. Det samma gäller alkoholrelaterade olyckor och otrygghet. Det finns beräkningar som visar att en fjärdedel av samhällets kostnader för polis, kriminalvård, åklagare och domstolar är alkoholrelaterade.Miljöutskottet, i Europaparlamentet, där jag har varit verksam sedan år 2014, hanterar även folkhälsofrågor. Motståndet när jag har försökt lyfta problematiken med alkohol (genom seminarium och rapporter) har ofta varit stort. Många av mina kollegor i Bryssel kommer från länder med en stark alkoholindustri och tenderar att inte vilja ta problemen på allvar.

Det är uppenbart att det behövs regleringar av industrin. Det finns till och med exempel på alkoholföretag som har marknadsfört sina produkter tillsammans med Rosa bandets kampanj mot bröstcancer. Absurt med tanke på att det finns en koppling mellan alkoholkonsumtion och cancersjukdomar. Kunskapen om kopplingen mellan alkohol och cancer är tyvärr låg i vårt samhälle. Förra veckan presenterade EU-kommissionen en ny strategi mot cancer. Det är ett viktigt initiativ. Upp till 40 procent av alla cancerformer kan nämligen förebyggas. Konkreta åtgärder behövs för att förebygga livsstilsfaktorer som tobak, ohälsosam mat och alkohol.Jag är glad att kommissionen nu ser kopplingen mellan cancer och alkohol, tar den på allvar och föreslår ett antal konkreta åtgärder. Kommissionen föreslår exempelvis en översyn av den mycket generösa gränshandeln med alkohol inom EU – som leder till utbredd smuggling och langning till minderåriga.Därtill vill kommissionen se varningsmärkningar och obligatorisk innehållsförteckning och kaloriinnehåll för alkoholhaltiga drycker. Jag tycker det är bra och tror att det kan få en tydlig effekt på konsumtionen. Studier som har gjorts på cigarettförpackningar visar att varningarna ger effekt på konsumtionen. Det är inte bara så att det har varit tyst om alkoholkonsumtionens konsekvenser – EU har också underlättat för industrin genom att bevilja olika undantag. Vi vet ju vad alla produkter vi köper innehåller för ingredienser och kalorivärden. Studera sedan en vanlig vinflaska. Information om innehållet saknas oftast. Det är obegripligt att alkoholindustrin har haft detta undantag.

Vi vet exakt vad fruktjuicen innehåller, men inte fredagsvinet! Det är absurt och visar att det är information som industrin egentligen inte vill att konsumenterna ska ha. Det är dags att syna alkoholindustrin och värna folkhälsan framför industrins vinstintressen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV