Nyheter

Ett steg närmare jämlikt föräldraskap

I en lagrådsremiss som överlämnades till lagrådet förra veckan föreslår regeringen att alla gifta par, oavsett om de är olik- eller samkönade, automatiskt ska erkännas som barnets föräldrar. Detsamma ska gälla då någon eller båda föräldrar ändrat könstillhörighet.

RFSL har länge drivit frågan och välkomnar förslaget:

– Det här är en seger vi kommer att fira stort när förslaget klubbas av riksdagen, säger Frank Berglund, RFSL:s vice förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår också ett förenklat förfarande för att bekräfta föräldraskap när föräldrarna är ogifta. Om de då är myndiga och folkbokförda i Sverige, ska de digitalt kunna bekräfta föräldraskapet utan socialnämndens medverkan, vilket är ett krav i dag.

Enligt gällande lagstiftning kan föräldraskapspresumtionen dessutom ogiltigförklaras om barnet kommit till via heminsemination eller assisterad befruktning i utlandet med okänd donator, konstaterar RFSL.

– Hbtqi-par får oftare barn genom insemination. Därför riskerar hävandereglerna att slå extra hårt mot regnbågsfamiljer. Det riskerar att försätta barn i rättsligt osäkra situationer där de förlorar en juridisk förälder. Den delen behöver vi komma till bukt med, menar Frank Berglund.

Syftet med förändringarna, som föreslås börja gälla 1 januari 2022, är enligt regeringen att, ”med utgångspunkt i barnets bästa – göra den föräldraskapsrättsliga regleringen mer modern, jämlik och ändamålsenlig”. Ytterligare ett förslag i lagrådsremissen handlar om reglerna kring faderskapsundersökningar, som regeringen vill förtydliga och göra mer rättssäkra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV