Evenemang

Samtalsgrupp: Mobbning på jobbet

26 JANUARI-22 JUNI, UMEÅ

Mobbning på jobbet eller på vuxenutbildning är vanligare än många tror och ca 1 av 10 vuxna säger att de är, eller har varit utsatta. Ändå är det ett många gånger förbisett problem som kan upplevas svårt att prata om.

För vem?
Denna studiecirkel riktar sig till dig som har erfarenhet av mobbning eller kränkande särbehandling i vuxen ålder och vill tala om dina erfarenheter med andra. Möjligheten att delta digitalt på distans finns.

Studiecirkelns mål
Att få sätta ord på dina, samt lyssna till andras, erfarenheter av att vara utsatt för mobbning på jobbet. Målet med denna kurs är att deltagarna, med hjälp av varandra, ska få med sig verktyg för att komma vidare.

Innehåll
Under cirkelns gång kommer vi att läsa och diskutera boken Härskarteknik: den fula vägen till makt av Elaine Eksvärd tillsammans.
Cirkeln är en kombination av bokcirkel och samtalsgrupp där varje träff utgår från ett tema som återfinns i boken eller i deltagarnas egna berättelser. Exempel på teman som kommer att behandlas under cirkeln är:

    Vilka stödfunktioner finns?
    Hur kan vi sätta ord på våra erfarenheter?
    Genomgång av härskartekniker
    Strategier vid pågående mobbing.
    Strategier i förebyggande syfte.
    Deltagarnas egna erfarenheter och önskemål

Upplägg
Gruppen ses en gång i veckan på plats i Folkuniversitetets lokaler i centrala Umeå. Möjligheten att delta digitalt från annan ort finns också. En cirkelledare har ansvar för att strukturera samtalen men alla uppmuntras att vara delaktiga i att önska vilka teman som berörs varje vid träff.

Kursledare
Marie Lyxell

Samtalsgrupp: Mobbning på jobbet
26 JANUARI-22 JUNI
Klockan 18:30 – 20:30
Folkuniversitetet Umeå
Har du frågor? Kontakta Signe Andersson