Nyheter

Ny svensk myndighet – Institutet för mänskliga rättigheter

Anders Kompass.

Sverige fick den första januari en ny myndigheter som heter Institutet för mänskliga rättigheter. Institutets uppdrag är att se till att Sverige följer de mänskliga rättigheterna.

Den nya myndigheten ska dels undersöka och rapportera om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna, dels föreslå åtgärder för en bättre efterlevnad och för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Arbetet kommer att ha sin utgångspunkt i svensk grundlag och en rad internationella åtaganden om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa, till exempel barnkonventionen, kvinnokonventionen och konventionen om alla former av rasdiskriminering.

Den nya myndigheten finns i Lund och vikarierande direktör för institutet är för tillfället Anders Kompass, tidigare ambassadör i Guatemala och FN-chef.

– Jag har arbetat internationellt med MR-frågor i hela mitt yrkesliv, och det är därför extra roligt att få möjlighet att delta i uppbyggnaden av ett institut för mänskliga rättigheter i Sverige, säger Anders Kompass i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– De mänskliga rättigheterna har under senare år kommit att ifrågasättas i flera sammanhang, i Europa och på andra håll. Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas inom varje land för att rättigheterna i de internationella konventionerna ska försvaras och förverkligas nationellt och verkligen fungera som ett skydd för den enskilda människan.

MR-organisationen Funktionsrätt Sverige ser inrättandet av ett oberoende MR-institut som en seger för deras arbete.

– Efter åratal av kamp för inrättandet av en oberoende granskning av mänskliga rättigheter, med tyngd i FN:s funktionsrättskonvention, känner vi idag stor glädje, sade ordförande Elisabeth Wallenius i samband med att beskedet om den nya myndigheten kom.

Samtidigt uttryckte Funktionsrätt Sverige oro för finansieringen av institutet, som är lägre än den utredningen förordade.

Den 20 januari kommer Institutet för mänskliga rättigheter att presenteras närmare på en presskonferens.

Ledamöter i institutets styrelse:

Elisabeth Rynning, gästprofessor i medicinsk rätt Uppsala universitet och före detta chefsjustitieombudsman (styrelsens ordförande)
Negin Tagavi, biträdande vd Fryshuset (styrelsens vice ordförande)
Annika Jyrwall Åkerberg, senior legal adviser Civil right defenders
Leif Ljungholm, advokat Ljungholm och Boström advokater                          Niklas Martti, internationell projektledare RFSL
Pål Wrange, professor i folkrätt Stockholms universitet
Titti Mattsson, professor i offentlig rätt Lunds universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV