Evenemang

Konferens till minne av Fadime Sahindal

FREDAGEN 21 JANUARI, STOCKHOLM+ONLINE

Fredagen 21 januari är det dags för Terrafems och Roks årliga konferens till minne av Fadime Sahindal.
Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn.
Sedan tjugo år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens. Under alla år som denna konferens har hållit har vi vilja förvalta det som vi anser var Fadime avsikt med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att synliggöra våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

PROGRAM:
8.20 – 08.30 Inledning av  Alexandra Pascalidou, dagens moderator.
08.30 – 08.40 Musik Venus Kiani
08.40 – 08.55 Regering ens arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld,  Eva Nordmark, jämställdhetsminister
08.55 – 09.10 Till minne av Fadime Sahindal, Vian Sendi, ordförande för
Terrafem och Jenny Westerstrand ordförande för Riksorganisationen
för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
.
09.10 – 09.30 Tryggare på arbetsplatsen än hemma Åsa Witkowski, Enhetschef Nationell centrum för kvinnofrid
09.30 – 10.00 Paus
10.00 – 11.30 Våld, heder och segregation, Åsa Eldén, fil dr i sociologi.
11.30 – 11.50 Allt jag inte får göra – ungas röster om hedersrelaterat våld och förtryck, Evelina Aho Fältskog, Rädda Barnen
11.50 – 12.10 Unga kvinnor utsatta för våld – vägar mot ett självständigt vuxenliv. Saini Andrén, kurator och Maria Lundmark, kurator och terapeut på Stiftelsen Unga kvinnors Värn
12.10 – 12.30 Mitt engagemang, Elektras ambassadörers arbete Till minne av Fadime Sahindal (1975-2002)

Konferens till minne av Fadime Sahindal
FREDAG 21 januari
KLOCKAN 08.00 – 12.30
Norra Latin, musiksalen,
Drottninggatan 71B, Stockholm
Anmälan.
Skriv om du närvarar fysiskt eller digitalt. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Om du får förhinder, glöm inte att avboka din plats. Oavbokade platser debiteras med 500 kr. Terrafem bjuder på kaffe och
smörgås. Meddela önskemål om din kost. Antalet platser är begränsat och
garanterad plats bekräftas via e-post.
Bekräftelsen är ditt kvitto och vi ber dig därför vänligen ta med det till
konferensen.
Evenemang av Terrafem och Roks.