Nyheter

S-föreningen Hjärta lämnar partiet

Mattias Irving lämnar både ordförandeskapet i Hjärta och Socialdemokraterna.

Styrelsen i socialdemokratiska Stockholmsföreningen Hjärta, som tillhör sidoförbundet Tro och solidaritet, lämnar partiet i och med årsmötet den 13 februari och bildar en partipolitiskt obunden förening. Detta då politiken som föreningen vill driva trängts undan alltmer i moderpartiet.

I det 22-sidiga dokumentet Varför blöder Socialdemokraterna? analyseras en utveckling som fått allt fler att lämna både partiet och föreningen Hjärta:

”Det handlar om muslimer som känner sig svikna och misstänkliggjorda, människor i rörelser för fred och human flyktingpolitik, människor i förorter, i mindre orter och landsbygd och många andra svenskar som anför sina progressiva och frihetliga värderingar som främsta skäl till att de inte kan gå med oss längre. Dessa människor röstar antingen på andra partier, eller så tappar de tilltron till hela det politiska systemet.”

Bakom den kollektiva och kritiska analysen står ett flertal, ej namngivna personer med lång erfarenhet från olika nivåer och områden i partiet. Enligt Mattias Irving, avgående ordförande, är det ingen enskild droppe som fått bägaren att rinna över: 

– Om något så handlar det om en droppe som urholkar stenen, fundamentet. Vi känner inte att partiet funkar som ett fundament som vi kan bygga politik och verksamhet på. Tvärtom försvårar det för oss att vara partianknutna. Människor som tycker som vi vill inte gå med oss, just för att de tycker som vi. Medlemsrekryteringen står stilla.

Både Irving och Anna Ardin, som också är aktiv i föreningen Hjärta samt styrelseledamot i Tro och solidaritet, gick på torsdagen ut i sociala medier med att de inte bara lämnar partiföreningen utan även partiet. Ardin hänvisar till ett blogginlägg för bakgrund. Och Mattias Irving berättar för Fempers nyheter att han känner en lättnad över beslutet.

– Ska jag säga en enskild faktor som ligger bakom mitt eget beslut att lämna så är det tystnaden inom S. Det verkar som att alla progressiva röster redan har lämnat. Jag orkar inte vara ensam kvar. Jag orkar inte ta strider när jag inte får någon uppbackning från partiet. Jag kan inte heller göra relevanta inlägg och granskningar i offentligheten utan att anklagas för att ”politisera”. Då ligger engagemanget i S mig till sist i fatet.

Styrelsens förslag till årsmötet är att partiföreningen återgår till sitt tidigare namn STS Kungsholmen, och har inlett en nystart för föreningen Hjärta som blir partipolitiskt obunden och öppen för medlemmar från hela landet.

– Jag har inte hört från valberedningen att det finns några som vill driva S-föreningen vidare. Men det finns ju tid kvar till årsmötet, som kommer hållas traditionsenligt på ”Alla hjärtans afton” den 13 februari.

Ledstjärnan blir fortsatt både tro och solidaritet. I det påbörjade manifestet för föreningen Hjärta, som nya medlemmar bjuds in att bidra till utformningen av, står bland annat:

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet. En värld där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka.”