Krönika

Nu hovrar hökarna

Gudrun Schyman.

Vad mänskligheten behöver nu är inte militär upprustning utan global vapenvila och global samling mot pandemin och klimatkrisen, skriver Gudrun Schyman och gör gemensam sak med FN-chefen och påven.

Nu hovrar hökarna. Försvarsministern uttalar sig bistert om ökad osäkerhet i vårt närområde och överbefälhavaren fyller på med att det fattas ammunition. Budskapet är budgeten. Försvaret behöver mer. Nu och i framtiden. De beslut som redan finns, med en gigantisk upprustning, räcker bara till 2025. Flera partier vill ha längre tidsramar och Nato-medlemskap hägrar. Då räcker inte det miljardregn som redan aviserats.

Ord blir till handling, förr eller senare. Det vet vi av historien. Men om ord ska bli handling måste de uttalas och upprepas. Därför vill jag lyfta fram några andra, mer framsynta, utsagor än vad partiledardebatten kunde erbjuda.

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat alla stridande parter i världens konflikter att lägga ned vapnen. Han har efterlyst en global vapenvila och manat till global samling mot en gemensam fiende: coronaviruset.

– Viruset bryr sig inte om nationalitet, etnicitet, grupp eller religion. Det angriper oavsett detta, underströk Guterres och betonade att kvinnor och barn, personer med funktionsnedsättning, människor på flykt och de som befinner sig utanför samhället betalar det högsta priset.

– Stridande parter måste dra sig tillbaka från konfliktlinjen och öppna korridorer för livräddande hjälp, sade han och betonade att hälsosystemet i länder med krig redan har kollapsat. Han menade att virusets raseri illustrerar krigets vansinne.

Det är precis vad som behöver sägas. Global vapenvila. Nu!

Han riktade sig till de stridande parterna med följande uppmaning:

– Ta er tillbaka från konfliktlinjen. Lägg bort misstro och fiendskap. Låt gevär, artilleri och luftangrepp upphöra. Det är livsviktigt att öppna korridorer för livräddande hjälp. Att öppna upp diplomatiska lösningar. Att ge hopp till de områden som covid-19 kommer att drabba hårdast. Sätt stopp för den sjukdom som krig är och bekämpa sjukdomen som härjar i vår värld idag. Det börjar med att stoppa all krigföring överallt. Nu. Det är vad mänskligheten behöver nu, mer än något annat.

Det är precis vad som behöver sägas. Global vapenvila. Nu!

Påven har pratat om klimatkrisen och sagt att vi måste göra ett val innan det är för sent.

– Det nuvarande ekonomiska systemet är ohållbart. Vi står inför ett moraliskt imperativ och en praktisk nödsituation. Vi måste tänka om: hur vi producerar och konsumerar, tänka på vår slösarkultur, kortsiktighet, utnyttjande av fattiga och likgiltigheten inför dem, ökandet av ojämlikhet och beroendet av skadliga energikällor.

Han ser sambanden mellan klimatkrisen och pandemin och säger:

– Detta ställer oss alla inför nödvändigheten att ta ett val. Valet mellan vad som betyder något eller inte. Valet mellan att fortsätta att ignorera de fattigastes lidande och att misshandla vårt gemensamma hem jorden eller att engagera oss på alla nivåer för att omvandla vårt sätt att agera.

Det finns en förståelse för tidsaspekten. Ett konstaterande av att det är bråttom.

Han uppmanar alla, oavsett tro och oavsett position i samhället, att engagera sig i omställning. Han vill se förändringar som bygger på ”vetenskapliga uppgifter och ett etiskt tillvägagångssätt”:

– Jorden måste brukas och vårdas, odlas och skyddas. Vi kan inte fortsätta att pressa den som en apelsin… Var och en av oss kan, om vi idag börjar vandra tillsammans, ta en värdefull roll. Idag, inte i morgon.

Bägge de här utsagorna borde upprepas ofta och mana till en helt annan politisk diskussion än den vi nu hör. Bägge de här utsagorna är grundade i en realitet och en förståelse för att det finns en del saker som är viktigare än andra.

Det finns en förståelse för tidsaspekten. Ett konstaterande av att det är bråttom. Och att det krävs lösningar nu, inte sedan. Och det finns en förståelse av att detta är frågor med en existentiell dimension, större än frågan om höger och vänster.

Därför behöver vi bygga broar mellan ideologiska skyttegravar och skapa nya allianser. Nu – inte sedan.

Gudrun Schyman är frilansfeminist, Feministiskt initiativs ledamot i Simrishamns kommunfullmäktige, en pådrivande kraft i den blocköverskridande Klimatalliansen, samt återkommande krönikör i Fempers nyheter.