Nyheter

Nätverk mot antiziganism kräver romers rätt

Settela Steinbach från Nederländerna dödades i Förintelsen, under den så kallade ”Zigenarnatten” i augusti 1944, tillsammans med sin mamma och sina nio bröder och systrar.

Nybildade Nätverket mot antiziganism kräver i en skrivelse till regeringen att romer inkluderas i Förintelsen under Sveriges ordförandeskap i International holocaust remembrance alliance (IHRA). Det rapporterar nyhetsmagasinet Dikko.

Den 1 mars inleds det svenska ordförandeskapet för IHRA, som pågår i ett år och inför vilket regeringen har bett om synpunkter.

Nätverket mot antiziganism, framhåller i en skrivelse – undertecknad av Bagir Kwiek, Sunita Memetovic, Jan Selling, Solvor Lauritzen, Hans Caldaras och Soraya Post – kritik mot regeringens hållning på flera punkter och erbjuder sig att föra dialog med regeringen om förintelsen av romer och antiziganism.

”Den hierarkisering mellan olika grupper som sker genom uteslutningen av Romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel. Ur regeringens handlingar framkommer att det leder till en nedprioritering av kampen mot antiziganism och en ensidig fördelning av forskningsmedel till den judiska Förintelsen och antisemitism. Därför bör Sverige under sitt ordförandeskap för IHRA begära omprövning av Stockholms-deklarationen alternativt lämna deklarationen”, skriver de bland annat.

Vidare påpekar de att ett återkommande drag i den förda politiken är att ”antiziganism nämns i allmänna ordalag, men försvinner i den praktiska politiken”. Ett exempel är att varken romer eller antiziganism nämns i fördelningen av de forskningsmedel som i höstas utlovades under Malmöforumet för ihågkomst av Förintelsen.

Synpunkterna från nätverket stöds enligt Dikko av flera romska organisationer som representerar förintelseöverlevare och deras efterlevande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV