Nyheter

Nätverk mot antiziganism kräver romers rätt

Settela Steinbach från Nederländerna dödades i Förintelsen, under den så kallade ”Zigenarnatten” i augusti 1944, tillsammans med sin mamma och sina nio bröder och systrar.

Nybildade Nätverket mot antiziganism kräver i en skrivelse till regeringen att romer inkluderas i Förintelsen under Sveriges ordförandeskap i International holocaust remembrance alliance (IHRA). Det rapporterar nyhetsmagasinet Dikko.

Den 1 mars inleds det svenska ordförandeskapet för IHRA, som pågår i ett år och inför vilket regeringen har bett om synpunkter.

Nätverket mot antiziganism, framhåller i en skrivelse – undertecknad av Bagir Kwiek, Sunita Memetovic, Jan Selling, Solvor Lauritzen, Hans Caldaras och Soraya Post – kritik mot regeringens hållning på flera punkter och erbjuder sig att föra dialog med regeringen om förintelsen av romer och antiziganism.

”Den hierarkisering mellan olika grupper som sker genom uteslutningen av Romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel. Ur regeringens handlingar framkommer att det leder till en nedprioritering av kampen mot antiziganism och en ensidig fördelning av forskningsmedel till den judiska Förintelsen och antisemitism. Därför bör Sverige under sitt ordförandeskap för IHRA begära omprövning av Stockholms-deklarationen alternativt lämna deklarationen”, skriver de bland annat.

Vidare påpekar de att ett återkommande drag i den förda politiken är att ”antiziganism nämns i allmänna ordalag, men försvinner i den praktiska politiken”. Ett exempel är att varken romer eller antiziganism nämns i fördelningen av de forskningsmedel som i höstas utlovades under Malmöforumet för ihågkomst av Förintelsen.

Synpunkterna från nätverket stöds enligt Dikko av flera romska organisationer som representerar förintelseöverlevare och deras efterlevande.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.