Nyheter

De rikaste vinner på ojämlikhet och pandemi

Världens tio allra rikaste.

Världens tio rikaste, samtliga män, har fördubblat sin gemensamma förmögenhet sedan pandemins början. Samtidigt har 99 procent av jordens befolkning fått det sämre på grund av covid-19. Det framkommer i en ny rapport från den humanitära organisationen Oxfam, som varnar för att ojämlikheten sliter isär världen.

De lägre inkomsterna för dem som redan lever i fattigdom har lett till 21 000 dödsfall per dag. 160 miljoner människor har fallit ner i fattigdom, enligt  rapporten Inequality kills.

“Ojämlik tillgång till inkomst och möjligheter gör mer än att skapa orättvisa, ohälsosamma och olyckliga samhällen. Det dödar faktiskt också människor”, skriver Jayati Ghosh professor i ekonomi i ett förord till rapporten.

Det handlar om ett dödsfall var fjärde sekund.

De allra flesta av de hundratals miljoner människor som lidit oproportionerligt under pandemin lever i låg- och medelinkomstländer. Värst drabbas flickor och kvinnor, framför allt de i socialt diskriminerade grupper, samt i informella yrken.

Jayati Ghosh, utvecklingsekonom vid Jawaharlal Nehru-universitetet i New Delhi
Jayati Ghosh, utvecklingsekonom vid Jawaharlal Nehru-universitetet i New Delhi. FOTO: UNCTAD

Enligt Oxfam är det politiska beslut som orsakat ojämlikheten. Rapportförfattarna menar att det handlar om ekonomiskt våld, vilket uppstår när politiska beslut som gynnar de rikaste och de med mest makt antas.

Det är ett budskap riktat mot världens rikaste länder som möts i den årliga konferensen World Economic Forum den 17 till 21 januari 2022. Vanligtvis samlas tusentals företagsledare, politiska ledare, kändisar, ekonomer, lobbyister och journalister under de här dagarna i den schweiziska skidorten Davos. För andra året i rad hålls dock mötet online. Oxfam brukar komma med sin årliga ojämlikhetsrapport dagarna innan.

Enligt Oxfam har dessa ledare möjlighet att vända utvecklingen. Detta genom att fatta andra typer av beslut och skapa ekonomiska system där jämlikheten står i fokus.

Bland Oxfams förslag för att vinna tillbaka den extrema rikedomen till välfärden finns: progressiv beskattning, investeringar i beprövade politiska åtgärder som bevisat ökar jämlikheten, och maktskifte i ekonomin och i samhället.

Oxfam uppmanar även beslutsfattarna att lyssna till sociala rörelser och organisationer i det civila samhället för att lyckas med detta.

Läs även:

2018-11-09 | Makt utan mandat – global elit på Världsekonomiskt forum