Krönika

EU:s djurtransporter orsakar stort lidande

“Det övergick min föreställningsvärld hur överdjävligt systemet fungerar för djuren”, skriver Jytte Guteland (S) efter sina erfarenheter av att granska EU:s djurtransporter.

För ett drygt år sedan fick jag förtroendet att ingå i Europaparlamentets tillfälliga utskott för granskningen av EU:s djurtransporter. Jag trodde att jag var insatt och förberedd på hur illa det ser ut, men sanningen är att det övergick min föreställningsvärld hur överdjävligt systemet fungerar för djuren.

Jag kunde nog inte ta in att vi människor kan ljuga så för oss själva och orsaka så mycket lidande för andra varelser. Enligt artikel 13 i EU-fördraget ska dessutom EU:s medlemsstater vid utformningen av unionens politik fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser.

Varje år transporternas drygt en och en halv miljard levande djur inom EU:s gränser eller till tredje land där de ska slaktas. Miljontals djur färdas långt med usla transporter. Vi har fått vittnesmål från veterinärer som berättar om båttransporter där djuren vadar i avföring, stressade av höga buller från motorerna, försvagade av brist på mat och vatten eller svårigheter att stå upprätt på grund av golv som inte är anpassade för djurens ben och tyngd.

Man behöver knappast vara hjärnforskare för att förstå vilken utsatt situation det är. Djuren har då inte tillgång till mat och vatten och väntan kan bli lång. Min väninna berättade hur hon vittnat när en flock nötkreatur släpptes ut från en transport i tredje land efter resa från EU. Det var en bra bit över 40 grader, djuren var utmattade och erbjöds inget skydd mot värmen. De dog av värmeslag.
 
För mig är det självklart att dessa transporter måste stoppas och att våra medlemsländer måste sluta blunda för detta lidande. Därför har jag i mitt arbete i parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter arbetat efter ett antal grundprinciper för bättre djurvälfärd.

I veckan röstade vi om Europaparlamentets rekommendationer för djurtransporter. För det första föreslog jag och mina djurvänliga kollegor en maximal tidsgräns på åtta timmar för transport av tamdjur. För sjöfartstransporter av djur föreslog vi en tidsgräns på 24 timmar.

Vi lyckades inte få med Europaparlamentet på allt detta. Vi fick dock till skrivningar om att åtta timmar bör vara gränsen, dock inte för sjötransporter.

Detta är en start för att få med de konservativa krafter som just nu överhuvudtaget inte förstår problematiken. Vi lyckades inte få med Europaparlamentet på allt detta. Vi fick dock till skrivningar om att åtta timmar bör vara gränsen, dock inte för sjötransporter. 
 
För det andra föreslog vi ett striktare regelverk för transporter av dräktiga djur. Dessa djur har särskilda behov och är särskilt sårbara. Om dräktiga djur transporteras kan det orsaka missfall eller för tidig förlossning. Därför ska transport av dräktiga djur undvikas, med införandet av ett förbud mot transport under den sista tredjedelen av djurets dräktighet. Även här lyckades vi inte helt få med oss parlamentet. Den slutliga texten blev lamare och medgav transporter på fyra timmar.

För det tredje krävde vi att transporter av diande djur under 35 dagar skulle förbjudas. Experter har klargjort att diande djur inte är lämpliga för transport eftersom det orsakar stress hos djuren. Tyvärr valde parlamentet att endast rikta in sig på kalvar i detta avseende, men lagen borde gälla alla djurungar.

Det var en besvikelse att vi inte fick med oss majoriteten på våra starkare krav och jag tänkte ännu en gång på den cynism systemet skapat hos många

Det var en besvikelse att vi inte fick med oss majoriteten på våra starkare krav och jag tänkte ännu en gång på den cynism systemet skapat hos många, som normalt sätt skulle betraktas som civiliserade människor. Samtidigt ska vi givetvis inte underskatta att vi lyckades lyfta frågan om bristande djurtransporter, vilket innebär att Europaparlamentet nu ställer krav på
EU-kommissionen att se över lagstiftningen och dessutom införa en åttatimmarsgräns för alla transportslag (utom då sjöfart). Detta ska vi givetvis använda för att få till en viktig förbättring!

I framtiden kommer vi behöva gå från en industriell djuruppfödning, till en mer heterogen och också ekologisk djuruppfödning i mindre skala, med lokala slaktmöjligheter. Det är bra för djuren, för människors hälsa men även för klimatet.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.