Nyheter

Ministern lovar föra Fadime Şahindals kamp vidare

Terrafems medarbetare tillsammans med jämställdhetsminister Eva Nordmark den 21 januari, årsdagen av mordet på Fadime Şahindal.

När Terrafem för 20:e året i rad högtidlighöll minnet av Fadime Şahindal stod arbete, självförsörjning, samt ökad kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck hos arbetsgivare, skolor och fack i fokus. Det och konsekvenserna av kvinnors och barns isolering under pandemin.

Med sina årliga konferenser har Terrafem, i samarbete med ett flertal organisationer, i 20 år hedrat Fadime Şahindal och uppmärksammat det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I år medverkade även arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark på konferensen, som Terrafem arrangerade med Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) den 21 januari i Stockholm. Nordmark framförde den nya regeringens löften:

– Hedersrelaterat våld och förtryck måste upphöra! Hedersförtryck är oförenligt med jämställdhet och det har ingen plats i Sverige.

– Terrafem, Roks och alla ni andra som gör ett oerhört viktigt arbete för att stötta flickor, kvinnor och barn, ni behövs allihopa i era olika roller. För mig som jämställdhetsminister är frågan om hedersrelaterat våld högt prioriterat arbete.

Jämställdhetsministern betonade att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och att regeringen lovar att inte ge upp innan varje flicka och kvinna kan leva i frihet och äga kontrollen över sitt liv och sin kropp. I egenskap av arbetsmarknadsminister talade Eva Nordmark om vikten av egen försörjning för utländsk födda kvinnor.

– Eget arbete och egen försörjning är avgörande för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Egen inkomst är viktigt, ekonomin ska aldrig vara ett hinder för att kunna lämna en miljö med hedersvåld.

Eva Nordmark nämnde en rad åtgärder som ska leda till att förebygga, motarbeta och höja kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck, allt från straffskärpning till ett nationellt kunskapscentrum som ska kartlägga omfattningen i Sverige. Jämställdhetsministern citerade statsminister Magdalena Andersson som i sin regeringsförklaring sade ”hedersförtryck ska bort” och lovade att föra Fadime Şahindals kamp vidare på alla sätt.

Sjukskrivningar, pandemi och våld

– En person i timmen sjukskrivs i Sverige på grund av våld i nära relationer, sade Åsa Witkowski, enhetschef för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Åsa Witkowski talade om hur våld i nära relationer inverkar på kvinnors arbetsliv och att arbetsplatserna väljer allt mer att se problemet som en arbetsmiljöfråga och jämställdhetsfråga.

NCK har bevakat effekten och konsekvensen av pandemin på kvinnors och flickors liv och hur vardagen har förändrats för många. Ökad isolering under pandemin har exempelvis inneburit ökat hemarbete men också ökad isolering och utsatthet för våld i hemmen.

Åsa Witkowski talade om vikten av arbete och hur det fyller många funktioner, bland annat möjligheten för arbetsgivare, kollegor och fack att upptäcka och stödja de våldsutsatta. Dessutom menade hon att för många som lever i våldsamma relationer är det viktigt med ett eget arbete eller möjligheten att studera utanför hemmet.

– Att kunna gå någonstans för att vara sig själv och vara fri från våldet under några timmar är viktigt. Arbetsplatser och skolor kan fungera som ett trygg zon för att bryta isolering. Att vara utsatt för våld ger stora konsekvenser för arbetsförmågan, hälsan och hela livssituationen.

Evelina Aho Fältskog från Rädda barnen talade om ökat våld mot barn och, inte minst, det psykologiska våldet i hemmen under pandemin. Fältskog uppmanade pedagoger att våga fråga varför barnen inte mår bra och även vara mer uppmärksamma på våldutsattheten hos hbtq-ungdomar.

Mönsterberättelsen

Åsa Eldén har forskat om hedersrelaterat våld under många år och författat den första svenska avhandlingen om hedersrelaterat våld och förtryck år 2003, ett år efter Fadime Şahindal mördades av sin far. Eldén påminde om att debatten kring hedersförtryck i Sverige inte började med mordet på Fadime Şahindal. Under 90-talet berättade många unga kvinnor om våldet och utsattheten för myndigheterna. Eldén menar att myndigheterna hade vetskap om hoten, men i flera fall skickade unga kvinnor tillbaka till sina familjer som fick möjligheten att mörda dem.

– Hedersmordet på Fadime Şahindal utmanade svensk politik, politiker frågade hur sådant kunde hända trots myndigheternas vetskap.

Enligt Åsa Eldén är det viktigt att förstå våldet i sitt sammanhang och att låta kvinnors erfarenhet av våld stå i fokus.

– För att förstå våld måste vi se det i ett sammanhang, våldet sker aldrig i ett vakuum. Rykten, oskuld och heder är nyckelbegrepp för att kunna förstå våld som sker i ett hederssammanhang.

I en jämförelse med situationen i Turkiet visade Åsa Eldén hur frågan omvandlades från ett ”vi och de”-perspektiv till ett problem för det turkiska samhället i sitt helhet.

– Man pratade om hederskultur men också om könsrelaterat våld. Samhället kunde se förbindelsen genom att samtalet öppnades upp. Det talades om att kvinnor mördas för att de är kvinnor, ansvar utkrävdes och det blev allas angelägenhet.

Ett nödvändigt och konstruktivt samtal om sambandet mellan olika former av könsrelaterat våld som enligt Åsa Eldén inte dominerade samtalet i Sverige. Den ”mönsterberättelse” som skapades i Sverige handlade om ”hur unga kvinnor vill lämna förtryckande kulturer och omslutas av den svenska jämställdheten”. Ett vi skapas i relation till ett ”de”.

– En berättelse som bekräftade den djupt etablerade föreställningen om ett vi och ett de, en klassisk orientalistisk förståelse.

FAKTA/Terrafem

Bildades i mars 2000 och är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Driver Sveriges första rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst och kan i dagsläget ge dessa kvinnor stöd och råd på 69 olika språk.

Läs om långsiktigt stöd till våldsutsatta kvinnor, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck i Terrafems rapport Rum för stöd: ett liv fritt från våld från projektet “Stöd till ett fritt liv”.

Tidigare rapportering från Fadimedagen i Feministiskt perspektiv:

2019-01-22 | Fortsatta krav på krafttag till minne av Fadime Sahindal
2018-01-23 | Fadime Sahindals minne i nytt ljus efter #metoo
2017-02-16 | ”Ingen kvinna ska behöva välja mellan frihet och familj”
2017-01-21 | ”Ingen typ av förtryck får relativiseras eller förminskas”
2016-10-18 | #bortomdebatten: Hos Terrafem har alla kvinnor varsin historia
2016-01-22 | Våldet ännu utbrett 14 år efter mordet på Fadime Sahindal
2016-01-21 | Terrafem på Fadimedagen: ”Bortförklara inte våldet”
2015-01-21 | #fadimedagen: Ministerns mission slutade på Berns
2014-01-24 | Ohållbara villkor för stöd till våldsutsatta kvinnor
2013-01-10 | Heder ur brottsofferperspektiv
2012-01-27 | Kunskapen har ökat men inte det konkreta stödet
2011-01-28 | Fadime engagerar fortfarande

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV