Recension

Detaljerat om vantrivseln i en förljugen efterkrigsvärld

Karaktärerna i Marlen Haushofers romaner lever i ruinerna av mer än sina äktenskap, men frågan om vetskap och kollektiv skuld är obehagligt frånvarande. Det noterar Anna Remmets i en läsning av de som utkommit på svenska, bland dem nyligen återutgivna Vi dödar Stella.

Den österrikiska författaren Marlen Haushofer föddes 1920 i Frauenstein i Österrike och dog redan  1970 i cancer. Hon debuterade 1955 efter  att innan dess ha skrivit kortare berättelser i tidningar och under sitt korta liv gav hon ut sex romaner och en novellsamling, som liksom fyra av romanerna är översatt till svenska.

Av dessa är den utan tvivel mest kända, den moderna klassikern Väggen från 1963. Den handlar om en kvinna som när hon är på besök hos sina vänner i en jaktstuga i de österrikiska bergen en dag vaknar upp ensam och upptäcker att inte bara värdparet, utan alla människor, har försvunnit. Mellan det område kring jaktstugan där hon befinner sig och resten av världen har det nämligen rests en genomskinlig men ogenomtränglig vägg. Och människorna har inte bara gått upp i rök: på andra sidan väggen kan hon se både människor och djur och som förstenats i vad som verkar varit en ögonblicklig död. Vad som har hänt får varken huvudpersonen eller läsaren veta.

I andan av det kalla krig hon befinner sig i spekulerar huvudpersonen utan något egentligt engagemang om det kanske är någon av stormakterna som har utlöst ett massförstörelsevapen. Hur det ligger till med den saken spelar dock ingen större roll för hennes belägenhet. Hon är fast där hon är. Att ångesten över detta ofattbara under hela berättelsen lurar i kulissen och hotar med att slå omkull henne gör Haushofer tydligt. Men det faktum att hon redan från början har andra liv, en hund, en katt och en ko, att ta hand om blir en flykt från den existentiella avgrunden.

Kanske är det just Marlen Haushofers förmåga att beskriva detaljerna i den dagliga kampen för födan jämte skildringen av död och ångest som gjort romanen så fascinerande för moderna läsare. Hon beskriver ingående varje spadtag, varje klämmande på mjölkstinna spenar och varje vedbit som klyvs. Men också den storslagna och stundtals skrämmande naturen i bergslandskapet med sina vindar och åskväder men också soldränkta fäbodvallar. Fast mest trollbinder ändå skildringen av djuren och deras egenheter, särskilt den tillgivna och älskade hunden Lo. Är deras utpräglade individualitet en projektion och ett förmänskligande från en förtvivlat ensam människas sida? Förmodligen. Samtidigt gör Haushofer det tydligt att det är omsorgen om andra varelser som räddar huvudpersonen från att gå under som människa:

”så länge det finns en enda varelse i skogen att älska, så kommer jag göra det; och om det en gång verkligen inte finns någon kvar, så kommer jag att upphöra att leva”

I detta kan man, om man så vill, läsa in ett (feministiskt) svar på den klassiska Robinsonberättelsen. Robinson Crusoe handlade om att förbli människa (vilket vid såväl tiden då boken skrevs som, om än mer implicit, i våra dagar, är detsamma som vit, västerländsk man) genom att ”civilisera” och tvinga såväl naturen som tjänaren Fredag att underkasta sig. Men för huvudpersonen i Väggen är det alltså relationen till andra levande varelser, förmågan att se dem som individer, som gör att hon kan bevara sin egen mänsklighet.

Samtidigt är det inte någon okomplicerad harmoni över artgränserna som målas upp. Även om huvudpersonen älskar alla sina djur så har åtminstone kon Bella en tydligt instrumentell funktion. Hon måste ge mjölk för att huvudpersonen ska kunna överleva, och för att ge mjölk behöver hon ha kalvar, vilket leder till att huvudpersonen gör upp planer för att para henne med hennes egen unge, den tjurkalv hon föder efter en tid i huvudpersonens vård. Och ligger det inte också våld och underkastelse i att projicera mänskliga känslor på djuren såsom hon gör?

Väggens huvudperson vänder sig visserligen till andra levande varelser för att överleva med förståndet i behåll, men trots att hennes isolering är påtvingad är romanen ändå en berättelse om en kvinna som vänder sig bort från samhället och från vad som förväntas av en kvinna i den så kallade västerländska civilisationen. Hon beskriver hur hon i princip har fostrats till att vara ganska oduglig och okunnig, det vill säga en perfekt borgerlig hustru och mor. Sina vuxna barn uttrycker hon främlingskap  och kyla inför som skarpt kontrasterar mot den ömhet och empati hon känner inför djuren. Både livet som hemmafru och som eremit var mer eller mindre påtvingade, men i eremitskapet blir hon en människa som hon själv tycker bättre om.

Denna vantrivsel löper som en röd tråd i Marlen Haushofers författarskap, där de andra böckerna vid en första anblick kan tyckas skilja sig markant från Väggen. Vindskupan (i original 1969), Himmel utan slut (i original 1966) och inte minst den på svenska nyutgivna Vi dödar Stella (i original 1958) utspelar sig inne i den tryggt ombonande men kvävande borgerliga värld som blott antyds glimtvis i tillbakablickar i Väggen. Vi dödar Stella handlar om en kvinna som liksom många i hennes situation och ställning tyst betraktat sin mans upprepade otrohetsaffärer för att bevara sin kärnfamilj intakt. Stella är den tafatta unga flicka som kommer för att bo med dem en tid, och resultatet av detta blir snart uppenbart för alla inklusive hustrun.

Också huvudpersonen i Vindskupan lever i ruinerna av sitt eget äktenskap, men här förblir det länge oklart vad det faktiskt är som har haft en sådan förödande verkan på det. Både i Vi dödar Stella och Vindskupan, liksom i Väggens tillbakablickar, beskrivs ett skevt moderskap. Här finns känslor av alienering, distans och till och med avsmak som ännu i våra dagar är tabu när det gäller mödrar. Det är också värt att notera att dessa känslor framförallt gäller döttrarna.

I Himmel utan slut är perspektivet det omvända. Här får läsaren istället möta världen och de vuxna genom barnets, genom dotterns, ögon. Bokstavligt talat. Vid romanens början när huvudpersonen Meta är cirka två år gammal är det nästan lika svårt för läsaren som för henne att förstå vad som faktiskt händer eftersom vi med hennes blick bara ser en massa fötter som går omkring och armar som lyfter upp. När boken slutar är Meta i tidiga tonåren och har lämnat skogvaktarstugan hon växte upp i och börjat på internatskola.

Himmel utan slut är en utvecklingsroman om ett barn som växer upp och om en liten värld som därmed blir större och större. I Metas barndomsmiljö återfinns det sublima skogslandskapet från Väggen, men nu i en mindre hotfull skepnad. Men trots att naturen är farligare i Väggen, när människan är helt utlämnad till den, finns det också en frihet i frånvaron av den patriarkala auktoritet som representeras av Metas far som talande nog är just skogvaktare.

Skogen och den otämjda naturen får ofta representera civilisationskritik. Hos Haushofer är det lätt att identifiera och ta till sig de delar som handlar om kritik av den passiviserade kvinnorollen i den västerländska kapitalismen. Men hur är det med de andra, mer reaktionära aspekterna av ett vurmande för naturen och det ”naturliga”? Särskilt när scenen är ett österrikiskt alplandskap är det svårt att inte påminnas om de mörka stråk som lurade i den naturromantik som alltför lätt gifte sig med nationalromantiken. Och det går inte att komma ifrån att skogen och naturen i både Himmel utan slut och Väggen representerar något ursprungligt och okorrumperat, även om Haushofer är en för skicklig författare för att det ska bli vulgärt.

Om själva den geografiska platsen gör det svårt att inte tänka på naturromantikens mörkare sidor gör tiden det ännu svårare. Marlen Haushofer var ung under andra världskriget då Österrike efter att ha inlemmats i det tyska riket deltog på nazisternas sida. Både Väggen, Vi dödar Stella och Vindskupan tycks utspela sig efter andra världskriget medan Himmel utan slut verkar äga rum under mellankrigstiden. Väggen, som är mest explicit apokalyptisk behandlar kalla krigets skräckvision om att någon av stormakterna ska släppa lös ett massförstörelsevapen som i princip utrotar allt liv på jorden.

Också romanpersonerna i Vi dödar Stella och Vindskupan lever i ruinerna av mer än sina äktenskap. Från deras ungdomar finns minnen av att ha hukat i skyddsrum och av makar som stridit i kriget. Men i de bekväma liv de lever nu tycks alla ha bestämt sig för att gå vidare och låtsas som ingenting. Framförallt är Förintelsen och frågan om vetskap och kollektiv skuld obehagligt frånvarande. Eller är i själva verket de förljugna äktenskap som till varje pris måste hållas ihop oavsett vilka som går under en slags allegorier över det österrikiska samhället, om vilket det sagts att det till skillnad från Tyskland aldrig gjort upp på riktigt med sitt nazistiska förflutna?

”/J/ag hade gått över mina egna gränser genom att lugnt och tanklöst tillåta att Stellas liv förintades framför ögonen på mig.” konstaterar huvudpersonen i Vi dödar Stella.

Och kanske är det denna förljugna efterkrigsvärld som händelsen i Väggen, vad den nu är för händelse, ödelägger. Människorna dör ju trots allt förstenade, frusna i tiden i sina små idylliska alpstugor.

Vi dödar Stella
Av Marlen Haushofer 
Översättning Rebecca Kjellberg
Thorén och Lindskog (2021)

Recension

Chers julalbum – en discokula över jugranen

Cher aktuell med julskiva.

”Inget banbrytande album, men ett med ett bultande klubbhjärta, tillägnad Chers trogna fans. Ett album som med julens nostalgi och dansbeatens fastnande rytm framkallar en rullande discokula över julgranen.”
Filip Hallbäch recenserar Christmas.

Jag såg Chers konsert i oktober 2019 i Friends Arena (numera Avicii Arena) och minns att det var som att se en levande tidsmaskin. Varje extravagant stilbyte hon gjort sedan 1960-talet har markerat en ny epok i karriären, till den grad att man måste fråga ”vilken Cher” man pratar om. I sitt mellansnack berättade hon med viss självironi anekdoter om sin ålder men budskapet var kristallklart: låt inte er stigande ålder begränsa ens liv. Avslutningsvis frågade hon: ”så, vad gör era mormödrar ikväll?” 

Hon är en popgudinna som lyckats förnya sig årtionde efter årtionde. Eller ja, att benämna henne som ”popgudinna” vore nästan att dra udden ur hennes storhet. 

Cher är ett fenomen, helt enkelt. Och ja, jag är ett stort fan.

Denna vitala 77-åring lever uppenbarligen som hon lär och kvaliteten är som ett fint årgångsvin. I dagarna är hon tillbaka med sitt 27:e album, och för första gången i sin över sex decennier långa karriär ger hon ut ett julalbum. När hon offentliggjorde detta projekt via instagram i september skrev hon ”Jul redan nu? Och jag som inte har något att ha på mig”. Responsen från flera amerikanska medier blev att de ställde sig frågan huruvida Mariah Carey skulle bli utmanad om förstaplatsen på topplistorna. Careys All I want for Christmas is you har varje år klättrat sig upp till toppen till julafton sedan 1994.

Jag är tveksam om så blir fallet, och Cher verkar nog heller inte eftersträva det. Det enda hon bryr sig om är hennes hängivna fans. Det är tack vare dem, som hennes karriär lyckats hålla sig vid liv under så lång tid. Eller i och för sig, om det är någon Chers jullåtar som ändå har potential att få genomslag som varar över tid är det förmodligen den trösterika, svängiga DJ Play a Christmas Song som kan komma till sin rätt i julfester. Det är en låt som växer varje gång man lyssnar på den.

På det stora hela är detta album förhållandevis konventionellt, om än ojämnt dansbeatalbum, men Cher tillför det där nödvändiga lilla extra med sin omisskännliga kontraalt. Det är Cher som lyfter de sympatiska men lättglömda låtarna, inte tvärtom. 

Det är något i Chers mörka röst som alltid förmedlar en känsla av mognad och livserfarenheter, att ha gått igenom en hel del: upplevelser av svek, besvikelser, sorger, förluster, men ur dessa uppstår en orubblig tro på att hoppet är långt ifrån borta, att förändring är möjligt, en robust insikt om att ingen äger ens värdighet. Det är en röst som tillhör någon som går vidare i livet, med styrkan och hedern i behåll.

Traditionellt brukar julalbum innehålla högtidlig stämning, i form av tolkningar av exempelvis ”Å helga natt” eller nyskrivna, bjällerklingande popdängor som uttrycker en känsla av efterlängtad samhörighet. Chers album tillhör det senare, och innehåller sammanlagt 12 låtar, varav några är duetter med Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Michael Bublé, Tyga och Darlene Love. Av dessa är den med Lauper (Put a Little Holiday In Your Heart) den som känns mest ”julig”. 

Det är inget banbrytande album, i paritet med Believe från 1998, där Cher gjorde en pionjärinsats med den dramatiska användningen av autotune och blev vid denna tidpunkt den äldsta kvinnliga soloartist (54 år) att få en no. 1 hit (”Do you beLiEve in life after lo-o-ove”). En ny generation ”upptäckte” Cher, som då varit aktiv i över fyra decennier.

Men, det är ändå ett danspopalbum med ett bultande klubbhjärta, tillägnad Chers trogna fans. Ett album som med julens nostalgi och dansbeatens fastnande rytm framkallar en rullande discokula över julgranen. 

Recension

Kollektivet i fokus i skrift om kvinnofolkhögskolan

Rektor Mariya Voyvodova och Eva Nikell  presenterar Drömmar och kamp – Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu på bokmässan i Göteborg.

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg spelar en central roll i den svenska feministrörelsen. Inte bara genom sin kontinuitet utan också genom sin föränderlighet. I veckan utkom en ny skrift om skolan – i fokus står kollektivet.

Drömmar och kamp – Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu av Eva Nikell är den tredje i Arenagruppens serie om folkbildare. Men trots att många namnkunniga feminister och rektorer och medarbetare passerat genom skolans korridorer är det inte dem utan kollektivet som står i centrum.

Kvinnofolkhögskolan springer ur partipolitiskt oberoende Kvinnocentrum i 1970-talets Göteborg. Målet var att starta ett kvinnohus vilket öppnar 1978. Kvinnohuset i Gamlestan vilket också var landets första kvinnojour.

Skoltanken sprang delvis ur en lyckad byggkurs, men också från folkbildningstankarna som fanns på kvinnöliga medborgarskolan i Fogelstad under tidigt 1900-tal.

1970-talet är en dynamisk tid för kvinnorörelsen, men spåren från den här tiden är som tydligast i Göteborg. Författaren och feministen Eva Nikell har varit med hela vägen. Från den spontana organiseringen till dagens breda kursverksamhet.

Att 70-talets kvinnorörelse gjort så bestående avtryck i Göteborg tror Nikell beror på att motståndet i staden initialt var så starkt, att det behövde tas i från tårna.

Dagens Kvinnofolk startar i sin nuvarande form 1985 och har varit både större och mindre i omgångar. Boken är rikligt illustrerad och följer i många avseende det som givit skolan sin kontinuitet: att vara i ständig förändring.

När boken presenteras, på bokmässan i Göteborg, är en ny generation elever på plats, men också en äldre grupp från skolans vänförening. Folkhögskolorna är satta under starkt press. På Kvinnofolk har de precis tvingats stänga förskoleverksamheten, vilket varit en viktig del av verksamheten, inte minst för de yrkesförberedande kurserna.

Men drömmarna finns kvar, behoven av folkbildning, och alla elever som passerat genom skolan sedan starten. Att Kvinnofolk gjort avtryck är satt bortom rimligt tvivel – inte bara i en – utan hundratals skrifter, artiklar och kurser sedan 1985. Låt det fortsätta så.

Recension

Monica Sjöö – en politisk visionär på Moderna museet

Monica Sjöös (1938–2005) utställning Den stora kosmiska modern visas på Moderna museet i Stockholm fram till den 15 oktober.

Monica Sjöös verk upphör aldrig att beröra och provocera. Nu är hennes konst aktuell på Moderna museet. Hon tog politisk ställning i skapandet och var kontroversiell på sin tid. Det är inget skönhetsmåleri – det var till för att föra politisk debatt. Maria Bratt har sett utställningen.

Feministen och miljöaktivisten Monica Sjöö har nu en utställning på Moderna museet i Stockholm. Hennes verk har kallats ”Sjuttiotalets livmoderfeminism.” Visionären tog tidigt politisk ställning inom queerrörelsen innan den blev etablerad. I hennes verk är det fokus på kvinnan som föder, fostrar och vårdar. Under 1960- och 1970-talet när hon började hitta sin egen stil tar hon ställning om fri abort och preventivmedel under den starka feminismen som rådde då. Även influenser som spiritualism och miljö var mycket aktuell under den här tiden och inspirerade Monica Sjöö.

Hennes syfte med skapandet var att förena andlighet såväl som politik i konsten. Verken är fulla med mönster och symboler med syfte att dekorera. Hennes konst var ett verktyg till att förändra samhället. Det är inget skönhetsmåleri – det är radikal politik. Hennes stil är både dekorativ och grotesk samtidigt.

Monica Sjöö föddes i Härnösand 1938 och växte upp med sina föräldrar som båda var konstnärer. De skilde sig senare och Monica Sjöö flyttade med sin mamma till Stockholm. Vid 16 års ålder rymde hon hemifrån och reste runt i Europa. Så småningom flyttade hon till England där hon bildade familj. Hon återvände till Stockholm 1968.

När jag går ner för trapporna på Moderna museet och kommer till nedre planet där hennes utställning börjar möts jag av banderoller med budskap och texter om klimatet. Texterna lyder bland annat: Climate justice = social justice, Tiden rinner ut – agera nu. Det ger mig en försmak om vad som väntas i Sjöös utställning. Klimathot och aktivism.

Konstnären var kontroversiell under sin tid då hon var aktiv med sitt skapande. Verken präglas av klimataktivism, feminism, spiritualitet. Hon kämpade med miljöfrågor och förtryck av kvinnor. Både i konsten och politiska aktioner som demonstrationer där hennes verk användes. Många målningar är gjorda i olja och på ett flertal finns politiska citat och texter. Det är motiv med barnafödande, kvinnoporträtt och kvinnokroppar. De är influerade av kubism. Det är både skarpa och mjuka övergångar i färgsättningen. En del verk är i teckning. Det psykadeliska i starka färger, nästan neonfärgade, symboliserar andlighet. Det är färgstarkt och färglöst samtidigt.

Monica Sjöös blandning av spiritualism, kvinnoporträtt och miljöpolitik ger ett spretigt intryck. Hon ansåg säkert själv att dessa element förenades, men det blir en märklig blandning som har svårt att gå ihop, men samtidigt är intressant tänker jag. Det händer mycket i verken och det finns mycket energi. Det berör och provocerar. Vissa av dem är groteska. Men hon har helt klart en egen och originell stil. Det finns ingen tvekan om vad målningarna vill säga. Det låg rätt i tiden med den politiska aktivismen som tema, men samtidigt var hon visionär och jag gissar att somliga inte förstod sig på hennes konst under hennes levnadstid. Det finns dock ingen tvekan om hennes skapande i dag då ämnena hon behandlade är mer aktuella än någonsin. Utställningen pågår till och med den 15 oktober.