Intervju

Därför missar riskkapitalister kvinnors företagarpotential

Elisabeth Thand Ringqvist.

En försvinnande liten del av allt riskkapital går till företag som ägs av kvinnor och bolag som grundats av kvinnor. Samtidigt spelar tillgång till kapital, och vem som investerar roll för vem som kan förverkliga sina idéer och tjäna pengar.

Endast 1 procent av allt kapital som investerades i tusen svenska teknikbolag år 2020 gick till bolag grundade av enbart kvinnor, rapporterar Dagens industri. 11 procent gick till bolag med mixade team. Det är visserligen färre kvinnor som driver företag och framför allt tillväxtbolag i Sverige, men det är inte hela förklaringen till den mycket låga siffran.

I Sverige ägs runt 25 procent av alla företag av kvinnor, men det är långt ifrån alla av dem som är tillväxtbolag.

– Tillväxtbolag är de som vill växa snabbt och därför behöver riskkapital. När man växer snabbt, bygger och utvecklar man ofta bolaget snabbare än man får intäkter och går därför med förlust de första åren, säger investeraren och affärsängeln Elisabeth Thand Ringqvist som går in med kapital i nystartade företag.

– Riskkapitalisten blir samtidigt aktieägare i ditt bolag, vilket gör att du som ägare måste vara beredd att ta in nya personer i styrelsen. Kvinnor har en tendens att starta bolag som växer långsamt och där de har full kontroll. Inget är rätt eller fel. Det beror på vad en vill.

Under EU-snittet

Thand Ringqvist, som tidigare jobbat med den Globala vaccinalliansen Gavi, Världsbanken och Bill och Melinda Gates foundation, ligger bakom insamlingskampanjen Vaccine forward. Den startade för cirka ett år sedan och alla pengar som samlas in går till Covax, för att förse människor i låginkomstländer med vaccin mot covid-19.

Knappt en tredjedel av alla nya företag startas av kvinnor och Sverige ligger under EU-snittet för andelen kvinnliga entreprenörer.

Siffror från Tillväxtanalys visar att nästan 74 000 nya företag startades förra året i Sverige. 24 000 av dessa startades av kvinnor, vilket motsvarar 32 procent. Av de omkring 500 000 personer som driver företag i Sverige var drygt 26 procent kvinnor år 2020, vilket är lägre än snittet inom EU som ligger på knappt 33 procent.

Kvinnor dominerar nyföretagandet inom vård och omsorg, utbildning samt personliga servicetjänster. Män dominerar nyföretagandet inom bil- och transportsektorn, it samt finans och försäkringar.

– Kvinnor startar oftare företag som redan har ”ett tak”. Om du exempelvis erbjuder personliga servicetjänster såsom på en nagel- eller frisörsalong så är du förhindrad att växa stort, eftersom det finns fysiska begränsningar för hur många timmar man orkar arbeta, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Möjligheter i techbranschen

Hon ser istället stora möjligheter för kvinnor, som vill starta tillväxtbolag, inom techbranschen.

– Där finns stora utvecklingskostnader till en början, men digitaliseringen innebär sedan att när du ska växa från 100 till 101 användare, av exempelvis en app, så är kostnaderna för varje ny kund allt lägre.

Även vård- och omsorgssektorn är i stort behov av fortsatt utveckling, enligt Thand Ringqvist.

– Digitalisering är nödvändig. Jag har investerat i Dynamisk helse, som förpackat utbildning för vårdbiträden i mobilen. Bolaget har  startats av en norsk sjuksköterska som tänkte ”det här borde gå att göra mer modernt”. Det är när en tänkt den tanken som en ska fånga möjligheten att göra något av den.

Värda att investera i

Företagarnas rapport Kvinnors företagande – internationalisering och tillväxt visar att ett hinder i dag är att det finns olika definitioner av vad som utgör ett framgångsrikt företag. För män handlar det oftast om tillväxt, omsättning och antal anställda. För kvinnor visar undersökningen att det snarare handlar om att hitta en bra balans i livet och den viktigaste drivkraften för en fjärdedel av de tillfrågade är frihet, självständighet och att vara sin egen chef.

Enligt Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande, måste synen på vilka typer av bolag som är värda att investera i förändras.

– Kvinnor är generellt mer försiktiga med att ta in externt kapital. Men lär du dig inte prata med investerare tidigt i företagsresan blir det svårare att träffa riskkapitalister och ta in de stora pengarna senare. Kvinnor är riskmedvetna, men det borde inte vara någon nackdel för investerare eftersom det också innebär att du förvaltar pengarna väl, säger Lina Skandevall till DN.

Lina Skandevall, Företagarna
Lina Skandevall, Företagarna. FOTO: Oskar Omne

Nästa generation

Elisabeth Thand Ringqvist som går in och stöttar och investerar i start-up företag ser att kvinnor är ovana att tänka riktigt stort kring sitt företags möjligheter.

– Jag arbetar till stor del i norra Sverige, och jag ser att kvinnor är ovana när det handlar om att starta tillväxtbolag, tänka stort och leta investeringar, säger hon.

– Däremot börjar det bli ganska stor bredd på de branscher inom vilka kvinnorna startar företag. Mycket glädjande är att fler kvinnor nu har hunnit grunda och växa bolag, sälja dem och nu har kapital att investera i nästa generations bolag, säger hon.

Bland riskkapitalbolag och investerare finns dock stora förbättringsmöjligheter när det handlar om att känna igen potential i kvinnor som grundare till bolag och att skapa förutsättningar för kvinnor att söka kapital från traditionella investerare.

Mer att bevisa

Thand Ringqvist, som själv har lång och bred erfarenhet från många branscher, säger att hon aldrig säger nej till ett möte med en kvinna med en ambitiös affärsidé som ringer henne.

– Minst ett möte för att höra vad det handlar om är mitt sätt att bidra, säger hon.

– Är det en start-up, som ligger utanför de branscher jag investerar inom, bjuder jag ändå in till möte för att ge feedback och för att tipsa om hur de kan navigera vidare.

Hon vill också tipsa andra investerare om att hålla dörren öppen lite mer och lite längre för kvinnor med bolag, eftersom de har en tendens att inte formulera sig lika tvärsäkert som män, samt verka i branscher som är mer okända för investeraren. Rakhyveln Estrid, som är gjord för kvinnor, av kvinnor, har också riskkapitalisterna Cristina Stenbeck och Susanna Campbell som investerare.

– Sedan är jag liksom alla andra lika tuff i utvärderingen av affärsidéen. Mitt intryck är att kvinnor ofta är mer försiktiga i sina antaganden och prognoser och att de lägger ner ett rigoröst arbete inför sina presentationer, som att de känner av ett underläge och tänker att de har så mycket mer att bevisa.

Rekordlåg tröskel

Enligt Elisabeth Thand Ringqvist finns det mer att göra för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor.

– Det gäller att inte stanna vid enkla lösningar. Det kan handla om att leta ”lite till”, till exempel var det så på KTH, där jag satt i styrelsen under en tid. När få kvinnor sökte tjänster så uppmanade dåvarande KTH-ordförande Börje Ekholm, att man gott kunde vänta lite till med tillsättningarna så att man var säker på att man letat ordentligt och inte bara på de enklaste ställena.

Ett annat exempel när det handlar om att få in fler kvinnor till branscher dominerade av män handlar om hur man beskriver utbildningar och arbeten.

– Det är viktigt att beskriva vad tekniken ska användas till. En teknisk linje på KTH kunde heta något i stil med väg och vatten och då ha många män som sökte, men när den formulerades om till samhällsbyggande så ökade antalet kvinnor som sökte.

Hon vill också skicka med att det faktiskt aldrig har varit enklare att starta och testa att driva företag än nu.

– Tröskeln har nog aldrig varit så låg som den är med den nya tekniken, och det går även att hålla ner kostnaderna, eftersom en kan arbeta var som helst.

Fakta/Riskkapitalfinansiering

Ett alternativt sätt för småföretagare att finansiera sina tillväxtplaner är venture capital. Det innebär att ett riskkapitalbolag bidrar med eget kapital och på så sätt blir delägare i företaget. Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter. En affärsängel har ofta själv erfarenhet av att driva företag.

Hen har också tid, stort engagemang och kapital att satsa i nya, lovande affärsidéer i snabbväxande branscher. Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas.

Källa: verksamt.se