Nyheter

Våldtäkt som krigsvapen – historisk dom i Guatemala

Inifrån rättssalen när den historiska domen läses upp, Guatemala city, 24 januari 2022.

Efter elva år av väntan, skuldbeläggning och hot får 36 kvinnor från mayafolket achi upprättelse. Fem män har dömts för sexuella övergrepp, våldtäkt och brott mot mänskligheten. De ingick samtliga i en paramilitär styrka som arbetade på uppdrag av regeringen under inbördeskriget.

– Den här domen betyder oerhört mycket för de här kvinnorna, eftersom det fastslås att deras vittnesmål är viktiga, sanningsenliga och trovärdiga, säger Lucia Xiloj, en av advokaterna som representerat kvinnorna under den tre veckor långa rättegången.

– Det är extra viktigt för dem, eftersom deras vittnesmål har ifrågasatts under hela processen, även under slutpläderingen då männens försvarsadvokater insisterade på att det handlade om prefabricerade uttalanden, vilket i hög grad kränkte kvinnorna.

Domen är historiskt viktig eftersom tortyr och sexuella övergrepp och våldtäkter utfördes systematiskt av militär och paramilitära grupper.

Skulden förövarnas

Kvinnorna kommer från Rabinal, cirka 15 mil och fem timmars bussresa från Guatemala city. I Rabinal tillhör majoriteten av befolkningen ursprungsfolket maya achi. Under det 36-åriga inbördeskriget, som varade mellan 1960 och 1996, bildades paramilitära styrkor som var aktiva i byarna för att se till att ursprungsfolket inte anslöt sig till gerillagrupperna som försökte störta regeringen – en slags söndra och härska teknik.

– Trots att det gått många år, känner kvinnorna att de äntligen fått upprättelse. Inte minst i de byar de kommer ifrån samt inför förövarnas familjer, som gjort narr av dem och lagt skulden på dem för vad de utsatts för under alla år.

Trakasserier och hot mot kvinnorna har varit vanligt förekommande.

– I och med den här domen har det en gång för alla bevisats och slagits fast att kvinnorna inte är de skyldiga, utan de skyldiga till övergreppen är de som dömts, säger Lucia Xiloj.

Lucia Xiloj, en av advokaterna som representerat de målsägande kvinnorna från achifolket under rättegången
Lucia Xiloj, en av advokaterna som representerat de målsägande kvinnorna från achifolket under rättegången. FOTO: Christin Sandberg

FN har fastslagit att det rörde sig om folkmord och att staten stod bakom 93 procent av övergreppen. Uppskattningsvis 200 000 personer dödades eller försvann, varav 80 procent tillhörde något av de runt tjugotvå ursprungsfolken. Än idag är 45 000 personer rapporterade saknade, enligt en FN-stödd sanningskommission.

Hög tid att läka såren

Över 600 massakrer ägde rum. Många av männen från ursprungsfolken dödades i massavrättningar eller tvingades ansluta sig till de paramilitära grupperingarna. Detta för att splittra befolkningen och förhindra att de gick med i gerillagrupperingarna som ville störta regeringen och hade starkt stöd hos ursprungfolken.

– I det här fallet, liksom i samband med folkmordet i Ixil och i fallet Sepur Zarco, är det uppenbart hur man använde och begick övergrepp på kvinnornas kroppar för att komma åt fienden, säger Lucia Xiloj.

Att kvinnornas vittnesmål hörsammats ses som betydelsefullt eftersom förövarna i flera fall tidigare fall fått friande domar.

Xiloj menar att det är hög tid att det nu satsas resurser på att läka såren, ge upprättelse åt achifolket och att bidra till att återuppbygga samhörigheten inom och mellan familjer och de andra i lokalbefolkningen.

– Kvinnorna är medvetna om att de på grund av sina höga ålder kanske aldrig kommer få någon ersättning eller upprättelse som individer, utan tonvikten läggs på ett kollektivt läkande och stärkande, säger Lucia Xiloj.

Utanför rättssalen efter att domen meddelats, Guatemala city, 24 januari 2022
Utanför rättssalen efter att domen meddelats, Guatemala city, 24 januari 2022. FOTO: Aron Lindblom

Tidigare rapportering om de historiska rättsprocesserna i Guatemala i Feministiskt perspektiv:

2017-11-17 | Yassmín Barrios: Lagen måste vara till för alla på lika villkor

2016-02-27 | Militärer döms för systematiska våldtäkter som krigsstrategi

2014-06-13 | Ett alltför långt lidande

2014-04-25 | Mayakvinnornas kamp är allas kamp