Nyheter

Männen drar ifrån kvinnorna i kapitalinkomster

Män tjänar mer än kvinnor och skillnaderna i kvinnor och mäns inkomster har inte förändrats under de senaste tjugo åren. Det fastslås i en rapport som Jämställdhetsmyndigheten lämnade till regeringen på måndagen.

Förutom att det står i princip still i utvecklingen mot mer jämställda inkomster i Sverige har pandemin dessutom bidragit till ekonomisk ojämställdhet, framkommer i rapporten. Detta samtidigt som det offentliga Sverige missgynnar kvinnor när det gäller finansiellt stöd till företag.


– I stort sett kvarstår samma ojämställdhetsproblem som tidigare utredningar har visat. Kvinnorna närmar sig när det gäller lönerna, men männen drar ifrån när det gäller inkomst av kapital, till exempel räntor och aktieutdelningar. Totalt finns det ett inkomstgap på omkring 20 procent, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.


I rapporten framkommer att kvinnor fortfarande oftare arbetar deltid, har mer sjukfrånvaro och tar ut mer föräldraledighet än män gör. Kvinnor har också något lägre löner och mindre inkomst av näringsverksamhet. 


– Sedan covid-19 drabbade Sverige har lönerna sjunkit mer för kvinnor än för män, och mest för kvinnorna med lägst inkomster. Pandemin visar också att de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg påverkas av underbemanning och brister i arbetsmiljön, säger Eberhard Stüber.

När det gäller den offentliga företagsfinansieringen, så framkommer att skattemedel som utgår som stöd till företagare främst går till män och mansdominerade branscher. Dessutom är chansen att ens ansökan beviljas större om en är man än kvinna, även i kvinnodominerade branscher.

Ekonomisk jämställdhet är sedan 2006 ett av de jämställdhetspolitiska målen som riksdagen fattat beslut om. Målet säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Där ingår bland annat inkomster av anställning, inkomster av näringsverksamhet eller företagande, inkomster av kapital, effekter av skatter och bidrag samt pensioner.

Läs även:

2021-12-07 | Sexuella trakasserier hinder för jämställda livsinkomster

2021-11-19 | Stor andel män obekymrade om ekonomisk ojämställdhet

2021-02-02 | Myndigheter trotsar krav på könsuppdelad statistik

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV