Nyheter

S-kvinnor står upp mot medlemskap i Nato

Annika Strandhäll, S-kvinnors ordförande, på Socialdemokraternas kongress i Göteborg, november 2021.

S-kvinnor står fast vid ett tydligt nej till Nato-medlemskap, och säger samtidigt ja till fortsatt samarbete. Det handlar om att stå upp för den svenska militära alliansfriheten, enligt ordförande Annika Strandhäll.

Det uppskruvade säkerhetspolitiska läget kring Ukraina, har gett nytt bränsle till den svenska debatten om Natomedlemskap. S-kvinnor välkomnar Socialdemokraterna att fortsätta stå upp för den svenska militära alliansfriheten och skriver i ett pressmeddelande att:

”Sveriges långa tradition av aktivt arbete för fred, nedrustning och en kärnvapenfri värld kräver att Sverige fortsätter att stå utanför NATO.”

I försvaret av demokrati, fred och individuell rättvisa är det samtidigt viktigt att samarbeta med likasinnade, inte minst i oroliga tider, anser Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor.

– Sverige ska själv sätta ramarna för internationella samarbeten och förbli militärt alliansfritt. Det har tjänat Sverige väl och bidragit till stabilitet i vår del av världen, säger Strandhäll.

Hon konstaterat att Sverige redan idag samarbetar med länder som delar ”våra värderingar”. Den avgörande skillnaden mellan Natomedlemskap och värdlandsavtalet som undertecknades 2014 är enligt S-kvinnor möjligheten till självbestämmande över vilka internationella samarbeten Sverige ska ingå i.

– Sveriges positionen i förhållande till Nato är – och ska vara – tydlig: ”Samarbete ja, medlemskap nej”, säger Annika Strandhäll.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV