Intervju

”Viktigt att inte förutsätta att alla blivit utsatta”

På Angeredsgymnasiet i Göteborg ville många veta mer om kvinnlig könsstympning, men ingen visste vart de skulle vända sig för att få mer information. 2017 bestämde sig två elever för att göra något åt saken.

Den ideella föreningen Hela blomman grundades 2017 av dåvarande gymnasisterna Naciimo Hassan och Fatima Afarah. Föreningens logga är en stor röd ros med taggtråd över och budskapet är att det kvinnliga könet mår bäst om det får vara precis som det är. Hela blomman arbetar förebyggande genom att sprida kunskap om kvinnlig könsstympning men informerar också om den hjälp som finns att få för den som är drabbad.

Tjugoettåriga lärarstudenten Hafsa Mohamed har varit engagerad i Hela blomman i ett och ett halvt år och berättar om hur hon kom i kontakt med föreningen:

– Det var Naciimo som frågade mig om jag kunde hjälpa till med att ta fram broschyrer till en aktivitet de skulle göra. På den tiden gick jag på gymnasiet och hade ett UF-företag där jag arbetade med rollups och reklammaterial, så då blev det att jag hjälpte dem med det. Sedan behövde de stöttning med fler saker, och jag fortsatte hjälpa till och jag lärde mig en massa själv på vägen om vad könsstympning innebär, och tyckte att ämnet var intressant och viktigt och blev kvar i föreningen.

Hela blommans verksamhet går till stor del ut på att hålla seminarier om kvinnlig könsstympning. På Angeredsgymnasiet har det blivit rutin att föreningen träffar eleverna på introduktionsprogrammet och föreläser, men Hela blomman är även ute och informerar på grundskolor och fritidsgårdar och ibland även inom sjukvården där de har samarbetat med Närhälsan i Angered. De ordnar även öppna föreläsningar som vem som helst kan gå på, men den öppna delen av verksamheten har fått stå tillbaka den senaste tiden på grund av coronapandemin.

Hafsa Mohamed förklarar hur föreningens seminarier brukar gå till:

– När vi håller presentationer så brukar vi börja med att diskutera själva ämnet, vad kvinnlig könsstympning innebär, vad det finns för hjälp att få, och att det är olagligt. Ibland visar vi videor där drabbade personer berättar om sina erfarenheter och sedan brukar vi alltid ha en interaktiv frågesport med frågesportsappen Kahoot, och prisutdelning. Det brukar vara väldigt roligt och uppskattat och det brukar få igång mycket diskussioner och skratt. Folk är nyfikna och vill veta, så vi brukar alltid lämna utrymme för frågor på slutet, och de som inte vill fråga öppet kan få komma fram efteråt och ställa egna frågor.

Föreningen vänder sig främst till den yngre generationen, men är inte främmande för att bjuda in andra målgrupper till sin verksamhet.

– Vi tycker att det är viktigt att alla känner till det här, och vi vänder oss till både killar och tjejer, och ibland även till vårdnadshavare. Vi tror att det är viktigt att man får information om kvinnlig könsstympning så tidigt som möjligt och egentligen har ju skolan ett ansvar att vara med och informera här. Sedan tycker vi att det är viktigt att inte knyta kvinnlig könsstympning till en särskild grupp och inte förutsätta att vissa blivit utsatta. Ingen ska behöva känna sig utpekad. Vi försöker alltid ta oss an ämnet på ett allmänt plan och går igenom det grundligt och tydligt för att undvika missförstånd, säger Hafsa Mohamed.

Alla som är aktiva i Hela blomman arbetar ideellt och föreningen tar inte ut några medlemsavgifter, utan verksamheten drivs med hjälp av olika bidrag.

– Alltså, det går åt ganska mycket tid, men det är roligt att få vara ute och berätta om något som många inte vet så mycket om och att kunna vara till hjälp. Det känns väldigt bra. Och så brukar vi få bra respons när vi föreläser. Folk brukar komma fram efteråt och tacka och säga att vi gör ett viktigt arbete, och det är ju alltid roligt att höra, förklarar Hafsa nöjt.

Föreningen är verksam i Göteborgsområdet och har i dagsläget inga planer på att expandera.

– Vi är tillräckligt många för att kunna vara så aktiva som vi vill i vårt närområde, det finns egentligen inga hinder där, men för att nå utanför Göteborg skulle vi behöva vara fler som är med och engagerar sig. Men jag tror att det finns liknande föreningar i andra städer. Det är ett så viktigt ämne, så det måste finnas, tycker Hafsa Mohamed.

FAKTA/Hela blomman

Ideell förening sedan 2017, skapad av ungdomar för ungdomar, verksam i Göteborg med cirka 200 medlemmar. Det finns cirka 40 000 könsstympade kvinnor och tjejer i Sverige.

Hela Blomman jobbar aktivt mot kvinnlig könsstympning (KKS), upplyser om ämnet i samhället, samt vägleder och stöttar tjejer och kvinnor som har blivit utsatta, eller riskerar att bli utsatta för KKS.

Hela blomman nås via hemsidan eller via Facebook och Instagram.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.