Nyheter

Jämställdhetspris till Arbetsförmedlingen

Åsa Frostfeldt och Lars Lööw från Arbetsförmedlingen.

Under fyra år har Arbetsförmedlingen arbetat för att i sin verksamhet kunna upptäcka och agera mot mäns våld mot kvinnor. Nu prisas myndigheten för insatsen.

Åsa Frostfeldt tog på tisdagen emot Svenska jämställdhetspriset 2022 under Forum jämställdhet som pågår i Stockholm 8-9 februari. Det är Frostfeldt som ansvarat för att införa ett kvinnofrids- och jämställdhetsperspektiv i Arbetsförmedlingens verksamhet, med syftet att öka upptäckten av våld.

För att höja kunskapen om våld som dold orsak till arbetslöshet, samt att både utövare och offer finns representerade bland arbetssökande, har Arbetsförmedlingen utbildat tusentals medarbetare. Samtidigt har arbetssökande börjat erbjudas information och utbildning om våld på olika språk. 

– Vi vet att utbildningen och de nya rutinerna har haft effekt. Arbetssökande kvinnor har sökt och fått hjälp efter att de fått frågan om våld från personal, säger Frostfeldt i ett pressmeddelande. 

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag, och är en återkommande utmärkelse som går till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle.

Vinnaren utses av en extern priskommitté sedan projektgruppen bakom Forum Jämställdhet bearbetat samtliga inkomna nomineringar. Bland årets finalister fanns även Danske bank, Eskilstuna united DFF, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala kommun. Och Arbetsförmedlingen blev alltså vinnaren med motiveringen:

”Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. När myndigheter upptäcker och agera mot våld kan utsatta kvinnor och barn få chansen att leva fria och trygga liv. Att få ett arbete och ha en egen försörjning är också det viktigt för att kunna lämna destruktiva relationer. Årets vinnare – Arbetsförmedlingen – har under fyra års tid på ett systematiskt och innovativt sätt arbetat för att integrera ett kvinnofrids- och jämställdhetsperspektiv i sin ordinarie verksamhet. Tack för ert livsviktiga arbete som är en inspiration för alla myndigheter som möter medborgare!”

Priskommittén för Svenska jämställdhetspriset 2022:
Susannah Sjöberg, vice ordförande Sveriges kvinnolobby
Anna Serner, tidigare vd Svenska filminstitutet
Clara Berglund, ordförande Forum jämställdhet
Deqa Abukar, grundare Bling startup
Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
Shahab Ahmadian, ordförande Män
Staffan Isling, vd Sveriges kommuner och regioner

I samband med prisutdelningen menade Lena Ag att även finalisterna ska känna sig som vinnare. Jämställdhetsarbetet de bedriver beskrivs såhär av priskommittén: 

Danske bank har utformat och anpassat sin rådgivning för att öka kvinnors finansiella självförtroende. Genom sitt långsiktiga jämställdhetsarbete bidrar de till en jämställd vardagsekonomi.

Eskilstuna united DFF har genom att konsekvent lyfta jämställdhetskrav hjälpt sina företagspartners, supporters och medlemmar att ta ställning för jämställdhet och som genom sin verksamhet arbetar för att motverka underfinansieringen av damfotbollen.

KTH, Kungliga Tekniska högskolan har ökat lärosätets medvetenhet om jämställdhet och dess påverkan på teknikanvändning i samhället genom sin undervisning, forskning och bland medarbetare vilket på lång sikt bidrar till en mer jämställd teknikbransch.

Uppsala kommun har i sin ordinarie verksamhet säkrat att jämställdhetsperspektivet genomsyrar styrning och ledning så väl som hela verksamheten. De bedriver ett framgångsrikt arbete med utmaningar som finns i samhället på jämställdhetsområdet.